<< back

System jakości oraz EMS

Certyfikowany system jakości zgodnie z normami ISO 9001 odpowiada międzynarodowym standardom. Gwarantuje stworzenie warunków w celu osiągnięcia zgody dostawy z wymaganiami określonymi przez klienta.

W roku 1991 zdecydowano o wdrożeniu Systemu Jakości ISO 9000. Faza przygotowawcza trwała dwa lata, w tym czasie dostosowano system produkcji w zakładzie do wymogów norm europejskich. Proces ten został uwieńczony wręczeniem w październiku 1993 roku certyfikatu jakości ISO 9000.

Wdrożony System Jakości EN ISO 9001, który jest zgodny z międzynarodowymi przepisami i wymogami obowiązuje we wszystkich przedprodukcyjnych, produkcyjnych i poprodukcyjnych działaniach w eksploatacji hutniczej.

W marcu roku 2000 huta wprowadziła również system jakości według normy VDA 6.1 na ponad 50 produktów hutniczych przeznaczonych dla przemysłu samochodowego. Produkty huty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym dzięki spełnieniu wszystkich technicznych oraz użytkowych wskaźników oraz specyficznych norm i warunków.

W roku 2002 został też wdrożony system ochrony środowiska naturalnego według normy EN ISO 14001, który jest gwarantem trwałej poprawy ochrony środowiska oraz warunków pracy w TŽ i okolicy.

Od czerwca 2008 roku posiada TŽ również certyfikaty jakości dla przemysłu samochodowego zgodnie z normami ISO/TS 16949:2002, kóre w pełni zastępują oraz nawiązują na system jakości płatny od 2000 roku dla norem VDA 6.

Oprócz certyfikatów otrzymała huta następujące nagrody w zakresie jakości:

  1. Spółka TŽ wdrożyła czynności w dziedzinie działań społecznych i odpowiedzialności społecznej, za co otrzymała w 2011 roku Nagrodę za odpowiedzialność społeczną w RCz
  2. System zarządzania jakością wraz ze systemem ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz dostawami o wysokiej jakości został uhonorowany nagrodą Nalepszy dostawca firmy SKF za rok 2010
  3. Firma TIMKEN Polska udzieliła hucie Dyplomu za wysoki poziom jakości za rok 2011