Aktualności

Nowa linia galwaniczna podniesie wartość dodaną dzięki fosforanowaniu i ciągnięniu drutów

10.11.2020

W Hucie Trzyniec zainstalowano nową linię galwaniczną do fosforanowania i ciągnienia drutów. To jedna z tegorocznych inwestycji, służąca podniesieniu wartości dodanej produktów. Nowa linia, oznaczona jako STAKU 2, powstaje w dotychczasowej hali, obok linii już istniejącej. Koszty inwestycji przekroczą 100 mln koron.

more >>

Przemysłowcy w województwie morawsko-śląskim połączyli siły aby płynnie przejść na gospodarkę niskoemisyjną

10.11.2020

Siedem przedsiębiorstw przemysłowych działających w województwie morawsko-śląskim połączyło siły, aby wesprzeć przejście regionu na gospodarkę niskoemisyjną. Wspólna deklaracja została podpisana w piątek, 31 lipca br. przez Al Invest Břidličná (MTX Group), Bonatrans Group, Brose CZ, Liberty Ostrava, Ostroj, Huta Trzyniec – Moravia Steel oraz Vítkovice Steel.

more >>

Zrekultywowana część składowiska jest teraz domem dla pszczół

10.07.2020

Trawiasty teren z kwiecistą łąką, krzewami i drzewami zajmujący blisko 14 hektarów był kiedyś składowiskiem odpadów obojętnych. W tym roku Huta Trzyniec zwieńczyła proces jego rekultywacji, siejąc kwiecistą łąkę i stawiając na niej dwa ule. To kolejny krok w kierunku poprawy środowiska naturalnego, do czego zobowiązuje się huta w regionie.

more >>

W ubiegłym roku Huta Trzyniec osiągnęła zysk w wysokości 610 milionów koron

01.07.2020

Rok 2019 Huta Trzyniec zamknęła zyskiem wynoszącym 610 milionów koron, który został zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 29 czerwca br. To najniższy wynik ekonomiczny od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

more >>

Huta Trzyniec wspólnie z dziećmi dziękuje tym, którzy na pierwszej linii zwalczają pandemię

15.06.2020

Betonowa ściana wzdłuż ulicy Zavodní w Trzyńcu zajaśniała kolorami. Jej pierwszych dziesięć pól ozdobiły zdjęcia uczniów miejscowej Podstawowej Szkoły Artystycznej. Pokazują one pracę ludzi, którzy stawiali czoła w walce z pandemią COVID-19. Należy im się podziękowanie za ten wysiłek. Pierwszy obraz to zdjęcie strażaków z napisem „Dziękujemy 2020“.

more >>

Odwiedzający oblegają wystawę socjalistycznego rzemiosła

13.03.2020

Muzeum Huty Trzyniec i Miasta Trzyńca odnotowuje obecnie najwyższą frekwencję odwiedzających. W ciągu pierwszych trzech tygodni od otwarcia w lutym wystawy pt. Werkfušky, obejrzało ją ponad dwa tysiące osób. Jest to kilka razy więcej odwiedzających, niż w przypadku innych, atrakcyjnych wystaw, które są w tym muzeum ciągle organizowane.

more >>

Huta trzyniec czerpie część energii ze źródeł odnawialnych

26.02.2020

Wszystkie budynki administracyjne Huty Trzyniec wykorzystują energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych, podobnie jak chemiczna stacja uzdatniania wody, która przez cały rok działa za pomocą zielonej energii.

more >>

Wzrosną płace w Hucie Trzyniec

29.01.2020

Pracownicy Huty Trzyniec mogą w 2020 roku spodziewać się wzrostu płac. Uzgodnili to przedstawiciele kierownictwa huty oraz przedstawiciele związku zawodowego KOVO. W dniu 29 stycznia została podpisana nowelizacja układu zbiorowego, dotycząca wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w Hucie Trzyniec.

more >>

Inwestycje w hucie przekroczą miliard koron

23.01.2020

Huta Trzyniec przygotowuje się na trudny rok. Spadek popytu w 2019 roku oraz presja na obniżenie cen produktów miały negatywny wpływ na przygotowanie tegorocznych planów finansowych. Już w 2019 roku firma ograniczyła plany inwestycyjne o pół miliarda koron. Tegoroczne plany opiewają na sumę 1,4 miliarda koron.

more >>