<< back

Kuźnia w Polsce rozpoczęła duże inwestycje

Przekształcić kuźnię w nowoczesną i dobrze prosperującą firmę inżynierską - taki jest cel nowego właściciela polskiej firmy Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. W grudniu 2019 roku Spółka Moravia Steel przejęła 100 % udziałów firmy MSV Metal Studénka wraz z jej polską spółką zależną Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Po przejęciu obu firm spółka Moravia Steel natychmiast rozpoczęła szereg dużych inwestycji.

Ponieważ w kuźni niektóre urządzenia są już wyeksploatowane, nowy właściciel zdecydował się zainwestować w latach 2020 – 2024 w polską firmę zajmującą się produkcją odkuwek matrycowych ze stali oraz odkuwek swobodnych aż 30 mln PLN (ok. 200 mln CZK).

„Ze względu na zły stan techniczny firmy zdecydowaliśmy się natychmiast przystąpić do modernizacji. Najpierw jednak musieliśmy poprawić warunki pracy naszych pracowników, aby odpowiadały aktualnym trendom. W stosunkowo krótkim czasie udało nam się zmodernizować szatnie i zaplecze sanitarne“ podsumowuje Bohdan Kožusznik, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kuźni Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Obecnie firma przygotowuje się do budowy nowej jadalni w większych oraz bardziej komfortowych pomieszczeniach i na bieżąco remontuje urządzenia sanitarne we wszystkich budynkach na terenie firmy.

Ze względu na stan maszyn i urządzeń w kuźni, większość inwestycji to remonty i modernizacje. „Celem większości inwestycji jest zwiększenie produktywności i efektywności pracy, poprawa warunków oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy“ mówi Roman Vybíral, Prezes Zarządu Kuźni Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Największą inwestycją do 2024 roku będzie wymiana linii do obróbki cieplnej za kwotę 4 mln PLN, co pozwoli na wzrost wielkości produkcji przetworzonej o co najmniej jedną trzecią.

W ciągu pięciu lat kuźnia przygotowuje się do realizacji blisko 80 projektów inwestycyjnych. W większości są to zadania dotyczące przebudowy i zakupu mniejszych części urządzeń. „Kupiliśmy już tokarkę CNC do obróbki produktów za 1,5 mln PLN. Planujemy także wyposażyć centrum frezowania za kwotę 2,1 mln PLN lub zakupić piłę do cięcia materiałów o wartości 1,8 mln PLN. Większy wydatek w wysokości 3,5 mln PLN zostanie przeznaczony na remont infrastruktury i budynków“ tłumaczy Roman Vybíral.

W tym trudnym okresie naznaczonym pandemią koronawirusa firma pomaga też w swoim otoczeniu. „Jako jeden z największych pracodawców w Ostrowie, czujemy się odpowiedzialni za miasto, w którym mieszkają nasi pracownicy. W czasie pandemii COVID-19, w ramach wsparcia miasta i całego powiatu, przekazaliśmy fundusze na zakup sprzętu ochronnego w domu opieki oraz zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Ostrowie“ mówi Roman Vybíral.

Całkowita roczna zdolność produkcyjna Kuźni Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., zatrudniającej 200 pracowników, przekracza 4000 ton odkuwek. Prawie 40% produkcji trafia na eksport, przede wszystkim na rynki europejskie. Produkty te wykorzystywane są głównie w kolejnictwie, a także w budownictwie, w przemyśle motoryzacyjnym, rolnictwie oraz przemyśle wydobywczym. „Obecnie nasze działania koncentrują się na zwiększaniu sprzedaży w segmencie produkcji osi kolejowych i tramwajowych, gdzie największy zakup dofinansowany z unijnej dotacji pochodzi od wiodących polskich przewoźników krajowych oraz regionalnych“ podsumował Roman Vybíral, Prezes Zarządu.