<< back

Pomimo niekorzystnej sytuacji płace wzrosną. Huta jednak nie uniknie oszczędności.

Nowelizacja układu zbiorowego pracy dotycząca wzrostu wynagrodzeń została podpisana we wtorek 15 grudnia 2020 roku przez kierownictwo Huty Trzyniec oraz przedstawicieli związku zawodowego KOVO. Obie strony uzgodniły przyszłoroczny wzrost płac od 1 stycznia 2021 r.

Wynagrodzenie taryfowe pracowników wraz z odpowiednią składką wzrośnie miesięcznie o co najmniej 400 CZK. Stawka ryczałtowa za pracę w trybie zmianowym i dopłata za nocną zmianę wzrosną również średnio o 200 CZK. Ponadto w tegorocznej grudniowej pensji wszyscy pracownicy Huty Trzyniec otrzymali dodatkowe wynagrodzenie w przeciętnej wysokości ponad 6000 CZK. Jeśli zaplanowany wynik gospodarczy zostanie osiągnięty, dodatkowe premie zostaną wypłacone w przyszłym roku.

W tym roku na gospodarkę firmy wpływa trudna sytuacja na rynku stali oraz konsekwencje pandemii COVID-19. Jednak Huta Trzyniec ograniczyła produkcję tylko nieznacznie. „Jako jedna z nielicznych firm byliśmy w stanie dostarczać klientom nasze produkty nawet w czasie pandemii. Zawdzięczamy to wysokiej jakości pracy handlowców oraz zaangażowaniu
i dyscyplinie naszych pracowników“
- mówi Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec.

Jan Czudek dodaje, że sytuacja gospodarcza na rynkach w Europie, polityka celna oraz nadmierna presja na szybkie przejście na produkcję niskoemisyjną nie sprzyja zbytnio producentom stali. „W przyszłym roku musimy stawić czoła tym wyzwaniom” - zauważa Jan Czudek. Odpowiada temu uzgodniony wzrost emisji. Firma nie uniknie jednak oszczędności. W celu zwiększenia wydajności produkcji trzeba będzie ich szukać we wszelkich działaniach, inwestycjach oraz wielkości zatrudnienia.   

W tym roku na układy zbiorowe pracy wpłynęła pandemia koronawirusa. „Ze względu na decyzje rządowe nie mogliśmy właściwie przeprowadzić prac Komisji Pojednawczej i organów KOVO. Dlatego poprosiliśmy o pomoc zarząd firmy i akcjonariuszy. Dzięki temu udało nam się dojść do porozumienia w tak krótkim czasie - powiedział Marcel Pielesz, przewodniczący ZO OS KOVO TŽ.

Według niego dojście do porozumienia w krótkim czasie pozwoli skupić się na realizacji założonych celów produkcyjnych, kadrowych i ekonomicznych oraz wspólnie pracować nad inwestycjami, które poprawią elastyczność i konkurencyjność Huty Trzyniec.

„Przed nami kolejny trudny rok, nie możemy oczekiwać, że pandemia nagle zniknie. Musimy teraz skupić się na podtrzymaniu transformacji przemysłu w kierunku maksymalnej redukcji CO2, jednocześnie będąc w stanie nadal produkować wysokiej jakości stal dla naszych klientów, tak jak wcześniej. Europa potrzebuje stali, stal potrzebuje Europy i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by produkować ją w Hucie Trzyniec ”- dodał Marcel Pielesz.

W przyszłym roku Huta Trzyniec po raz kolejny zaoferuje pracownikom wiele świadczeń
w wysokości do 5000 CZK rocznie, które można przeznaczyć na potrzeby zdrowotne lub na cele sportowo-rekreacyjne. Firma oferuje również składkę na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne i inne świadczenia w łącznej wysokości około 2000 CZK miesięcznie na każdego pracownika. Są to między innymi: ubezpieczenie na życie, zasiłek żywieniowy, rehabilitacja rekreacyjna czy nieoprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.

Średnie zarobki w Hucie Trzyniec w 2020 roku nieznacznie przekroczą uzgodnioną kwotę 36 200 CZK miesięcznie. Jest to możliwe dzięki przychylnej decyzji akcjonariuszy oraz dzięki dodatkowemu wynagrodzeniu za pracę w trudnych warunkach pandemii. W Hucie Trzyniec, walcowni rur w Ostrawie - Vítkovicach, ciągarni stali w Starym Mieście, walcowni uniwersalnej w Boguminie oraz walcowni kęsów w Kladnie zatrudnionych jest obecnie łącznie ponad 7 tysięcy osób.