<< back

Modernizacja i oszczędzanie energii – to inwestycje,które czekają w tym roku Hutę Trzyniec

W 2022 roku Huta Trzyniec planuje inwestycje o wartości 1,6 miliarda koron. Kolejne 70 milionów koron zostanie przeznaczone na projekty ekologiczne. Inwestycje modernizacyjne z wykorzystaniem nowych technologii zwiększą wartość dodaną produktów Huty Trzyniec.

W tym roku zamierzamy kontynuować projekty dotyczące redukcji dwutlenku węgla. Kluczowe będą inwestycje modernizacyjne, które zapewnią wartość dodaną stali oraz automatyzację procesów produkcyjnych w transporcie kolejowym” powiedział Jan Czudek, dyrektor Huty Trzyniec.

Modernizacja

W tym roku jedną z największych inwestycji będzie dokończenie budowy nowej linii łuszczenia prętów stalowych. Łączny koszt tej inwestycji  wyniesie 715 mln koron, z czego 320 mln koron zostanie zainwestowane w tym roku. Linia zwiększy moce produkcyjne prętów łuszczonych oraz poprawi ich jakość.

Produkujemy pręty o średnicy od 16 do 80 mm. Nowa linia do łuszczenia o wydajności 90 tys. ton rocznie wzmocni naszą pozycję na rynku. Klienci mogą być pewni, że nasze pręty łuszczone są wolne od wszelkich wad powierzchniowych” wyjaśnia Radek Olszar, dyrektor inwestycyjny Huty Trzynieckiej.

Zmodyfikowana stal o wartości dodanej stosowana jest głównie w przemyśle motoryzacyjnym oraz do produkcji łożysk.

Oszczędzanie energii

W tym roku huta planuje uruchomić dwie elektrownie fotowoltaiczne i na ten cel planuje wydać 40 mln koron. Elektrownie powstaną w halach produkcyjnych zakładów w Kladnie i miejscowości Staré Město w powiecie Uherské Hradiště. Kolejna elektrownia fotowoltaiczna, której koszt wyniesie około 10 mln koron, zostanie zainstalowana w tym roku przez spółkę zależną Energetika Třinec, działającą w kompleksie Huty Trzyniec.

Planowana jest również modernizacja linii frezowania na walcowni szyn, za kwotę 170 mln koron. Dzięki tej inwestycji nastąpią znaczne oszczędności energii. Dwie istniejące linie zastąpi jedna, w pełni zautomatyzowana jednostka wykorzystująca sprawdzoną technologię frezowania w czterech kolejnych operacjach.

Do oszczędności energii przyczyni się również szeroko zakrojona modernizacja oświetlenia hal produkcyjnych,której łączny koszt wyniesie 50 mln koron. Wymiana oświetlenia rozpocznie się w tym roku. Oszczędności energii wyniosą od 70 do 84 %.

Bc. Petra Macková Jurásková
rzecznik prasowy grupy
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
komórka: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz