Akredytowane laboratorium kalibracyjne

Ośrodek kontroli metrologicznej KMS3 powstał w 1993 roku jako centrum pomiarowe działu automatyzacji produkcji. V trakcie 20 lat ośrodek KMS3, obecnie włączony pod dział Systemów kontroli, rozwinął się w profesjonalne laboratorium działające w obszarach kalibracji temperatury oraz ciśnienia wg norm EN ISO/IEC 17025:2005. Te metodyki były stopniowo wprowadzane od 2004 roku przez Czeski Instytut Akredytacji ČIA, o.p.s.

Jako jedni z nielicznych w Czechach oferujemy akredytowaną usługę kalibracji pirometrów radiacyjnych do temperatury 1500 ° C.

Między innymi KMS3 może również zaoferować kalibrację w trybie nieakredytowanym w obszarze o niskiej wadze do 20 kg, wilgotności względnej oraz przepływu płynów w przemyśle.

OBSZAR WIELKOŚCI POMIAROWEJ: CIŚNIENIE

Numer seryjny 1)

Wielkość pomiarowa  

Zakres wielkości pomiarowej  

Zdolność pomiarowa kalibracji [ ± ] 2)  

Identyfikacja metody 

1

Podciśnienie w medium gazowym 

(0 ÷ 7,5) kPa
 (7,5 ÷ 70) kPa
(70 ÷ 100) kPa 
4 Pa
18 Pa
60 Pa 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
2 Nadciśnienie w medium gazowym    (0 ÷ 7,5) kPa
(7,5 ÷ 70) kPa
(70 ÷ 600) kPa
(0,6 ÷ 7) MPa 
4 Pa
18 Pa
60 Pa
0,01 % MH 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
3 Ciśnienie absolutne w medium gazowym     (0 ÷ 600) kPa
(0,6 ÷ 7) MPa 
60 Pa
0,01 % MH 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
4 Nadciśnienie w medium płynnym  (0 ÷ 0,1) MPa
(0,1 ÷ 0,7) MPa
(0,7 ÷ 70) MPa 
1,8 kPa
300 Pa
0,02 % MH 
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43 
1) w przypadku gdy laboratorium wykonuje kalibracje poza / również poza swoją stałą siedzibą, kalibracje te są oznaczone gwiazdką obok numeru seryjnego
2) wyrażona podobnie jak niepewność zgodnie z wymaganiami dokumentu EA 4/02 przy czym k = 2
PPo – metodyka pracy TŽ
MH – wartość mierzona

 

OBSZAR WIELKOŚCI POMIAROWEJ: TEMPERATURA

Numer seryjny: 1) 

Wielkość pomiarowa  

Zakres wielkości pomiarowej   

Zdolność pomiarowa kalibracji [ ± ] 2)  

Identyfikacja metody 
1 Ogniwa termoelektryczne    (20 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1400) °C 
2,4 °C
4,5 °C 
PPo TŽ-VI-11/45 
2 Termometry oporowe  (-20 ÷ 200) °C 
(200 ÷ 450) °C
0,5 °C 
0,7 °C
PPo TŽ-VI-11/46 
3 Termometry radiacyjne   (30 ÷ 500) °C
(500 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1500) °C 
5,0 °C
6,0 °C
9,0 °C
PPo TŽ-VI-11/48 
4

Termometry elektroniczne

(-20 ÷ 200) °C
(200 ÷ 400) °C
(400 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1200) °C 
0,6 °C
0,8 °C
2,9 °C
5,2 °C 
PPo TŽ-VI-11/49 
5* Mierniki temperatury do urządzeń technologicznych   (0 ÷ 400) °C
(400 ÷ 1200) °C 
2 °C
6 °C 
PPo TŽ-VI-11/50 
1) w przypadku gdy laboratorium wykonuje kalibracje poza / również poza swoją stałą siedzibą, kalibracje te są oznaczone gwiazdką obok numeru seryjnego
2)) wyrażona podobnie jak niepewność zgodnie z wymaganiami dokumentu EA 4/02 przy czym k = 2
PPo – metodyka pracy TŽ
MH – wartość mierzona

Zdolność pomiarowa kalibracji CMC na stronach internetowych ČIA

 

KONTAKT

kierownik AKL Ing. Libor Pánek
adres: Průmyslová 1000, Staré Město
739 61 Třinec
telefon: +420 558 535 566
+420 558 532 985
+420 702 132 071

Aktualny cennik usług kalibracji.