Uhlíková neutralita

Proklamace Třineckých železáren

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Hodláme postupně redukovat naší uhlíkovou stopu a nadále zodpovědně přistupovat k ochraně životního prostředí.

Výroba naší oceli doznala díky investicím do nejnovějších technologií významných změn a patří k nejekologičtějším v Evropě. Veškerá výrobní zařízení splňují požadavky BAT, a to bez jakýchkoliv výjimek, každoročně plníme přísné ekologické limity v ochraně ovzduší, vody i půdy. Snažíme se o maximální recyklaci a využití vedlejších produktů a odpadů vznikajících ve výrobních procesech.

V současnosti není známa komerčně fungující technologie výroby oceli bez vzniku uhlíkové stopy. Tohoto jsme si plně vědomi, a proto připravujeme inovativní projekty pro její redukci. Zároveň realizujeme dílčí akce kompenzující výskyt emitovaného CO2.

Na cestě k uhlíkové neutralitě je našim postupným cílem snížení emisí CO2 do roku 2030 o 55% oproti roku 1990. 

Neustále inovujeme naše výrobky s cílem směřovat ocelové produkty z našich výrobních linek v co nejvyšší míře do odvětví průmyslu, která se na snižování uhlíkové stopy podílí.

94 % naší produkce realizujeme na evropských trzích, čímž přispíváme ke snižování uhlíkové stopy z přepravy.

 

Provoz kanceláří v huti jede na zelenou energii

Investice v huti přesáhnou letos miliardu korun

Třinecké železárny využívají část energie z obnovitelných udrojů

Huť se připojí k výzvě. Do práce na kole jezdí až 4 000 zaměstnanců

Průmyslníci v Moravskoslezském kraji se spojili, chtějí hladký přechod k nízkouhlikové ekonomice

Nová linka zvýší přidanou hodnotu drátu fosfátováním a tažením

 

Moravia Steel získala certifikát za snížení uhlíkové stopy

Společnost Moravia Steel získala od předního provozovatele železniční nákladní dopravy v Evropě DB Cargo AG certifikát za přispění k ochraně klimatu.

Moravia Steel v roce 2020 přepravila po železnici zboží v objemu přesahujícím 200 tisíc tun, čímž ve srovnání s alternativní silniční dopravou snížila emise CO2 o 10 882 tun. Přispěla tak k cíli snížit globální emise.

Certifikát DB Cargo AG pro Moravia Steel za snížení uhlíkové stopy

 

Moravia Steel přispívá k ochraně planety

Největší český železniční dopravce udělil společnosti Moravia Steel Certifikát společensky odpovědné firmy.

Díky přepravě zboží po železničních tratích České republiky v objemu 7 milionu tun firma za rok 2020 ušetřila 23 000 tun CO2.

ČD Cargo bude od letošního roku u svých vozů využívat také část elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Certifikát společensky odpovědné firmy pro Moravia Steel