Uhlíková neutralita

Proklamace Třineckých železáren

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Hodláme postupně redukovat naší uhlíkovou stopu a nadále zodpovědně přistupovat k ochraně životního prostředí.

Výroba naší oceli doznala díky investicím do nejnovějších technologií významných změn a patří k nejekologičtějším v Evropě. Veškerá výrobní zařízení splňují požadavky BAT, a to bez jakýchkoliv výjimek, každoročně plníme přísné ekologické limity v ochraně ovzduší, vody i půdy. Snažíme se o maximální recyklaci a využití vedlejších produktů a odpadů vznikajících ve výrobních procesech.

V současnosti není známa komerčně fungující technologie výroby oceli bez vzniku uhlíkové stopy. Tohoto jsme si plně vědomi, a proto připravujeme inovativní projekty pro její redukci. Zároveň realizujeme dílčí akce kompenzující výskyt emitovaného CO2.

Na cestě k uhlíkové neutralitě je našim postupným cílem snížení emisí CO2 do roku 2030 o čtvrtinu.

Neustále inovujeme naše výrobky s cílem směřovat ocelové produkty z našich výrobních linek v co nejvyšší míře do odvětví průmyslu, která se na snižování uhlíkové stopy podílí.

94 % naší produkce realizujeme na evropských trzích, čímž přispíváme ke snižování uhlíkové stopy z přepravy.