<< zpět

Pracujte u nás – pracujte pro Třinecké železárny

Staňte se součástí týmu třineckých ocelářů, kteří svým umem a pílí pomáhají tvořit základy našeho moderního světa.

Zařaďte se mezi ty, kdo svým fortelem stojí na počátku cesty k

  • bezpečnější osobní i nákladní přepravě (vysoce kvalitní materiály pro automobilový průmysl)
  • zkracování vzdáleností napříč státy i celými kontinenty (kolejnice a železniční komponenty)
  • novým stavbám od univerzit až po stadiony
  • mnoha produktům usnadňujícím život lidem nejen v naší zemi, v Evropě i ve světě...

Ať už se budete podílet přímo na výrobě, nebo budete působit při údržbě a opravách výrobních zařízení, případně v dalších technických i netechnických profesích, stanete se členy velké třinecké rodiny, která přesahuje hranice samotných železáren.

K tomu všemu postačí jen

  • Váš zájem přispět svou prací k rozvoji své i naší společné budoucnosti
  • přiměřený zdravotní stav

a pokud k tomu máte i technické vzdělání, je to výhoda.

Mám zájem o práci

Máte zájem o práci v provozech Třineckých železáren ve Starém Městě, Kladně nebo Ostravě? Klikněte na konkrétní logo provozu: