<< zpět

VÚHŽ po modernizaci válcovny speciálních profilů rozšíří portfolio výrobků

Větší a tvarově složitější profily pro automobilový, strojírenský i stavební průmysl bude na trh moci dodávat společnost VUHŽ z Dobré. Právě dokončuje modernizaci válcovny speciálních profilů za 83 milionů korun. Na investici se ještě před spuštěním dnes dopoledne přijeli podívat obchodní partneři firmy, kteří přijali pozvání na oslavy 70. výročí firmy (1948–2018).

Dceřiná společnost Třineckých železáren postupně od letošního ledna zprovozňuje jednotlivé technologické uzly a přebírá je do zkušebního provozu. Investice navýší kapacitu samotné válcovny o 50 %.

„Modernizací reagujeme na zvýšené technické požadavky zákazníků a rostoucí poptávku po našich produktech. V současnosti dodáváme speciální válcované profily z velké části zákazníkům z automobilového průmyslu, kde se jedná zejména o profily pro výrobu dveřních závěsů. Velká část nové produkce však bude směřovat také do strojírenského a stavebního průmyslu,“ říká ředitel VÚHŽ Karel Rojko.

Modernizovaná válcovna je vybavena recirkulací průmyslových vod a separací okují, čímž se významně snížily dopady na životní prostředí. Zaměstnanci uvítají manipulátory ke stávající válcovací stolici, které zvýší bezpečnost práce a zlepší pracovní podmínky. „Nejvýznamnější součástí investice jsou tři – nová posuvná hotovní válcovací stolice včetně valníků, zařízení pro rychlou výměnu válců a zařízení pro dělení válcovaných profilů na obchodní délky,“ doplnil ředitel.

Společnost VÚHŽ se zaměřuje na automatizaci ocelářských procesů, výrobu speciálních válcovaných profilů, odstředivě litých odlitků a malosériových zařízení pro slévárenské a ocelárenské provozy, obrábění kovů a povlakování. Má také vlastní akreditované laboratoře a zkušebny. Společnost dnes vyváží více než šedesát procent své produkce a výrobky směřují například do Rakouska, Německa, Itálie, Belgie, Slovenska, Indie, Číny nebo USA.

Historie společnosti /1948 - 2018

Společnost VÚHŽ a.s. ve své novodobé podobě vznikla v roce 1992 kupónovou privatizací ze státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, původně založeného 1. dubna 1948 tehdejším generálním ředitelstvím československých hutí pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem v Praze.

Z důvodu lepší dostupnosti pro všechny hutní podniky v tehdejším Československu bylo postupem času rozhodnuto o přemístění do Dobré u Frýdku-Místku a v roce 1966 započala výstavba 10podlažní budovy se čtyřmi rozsáhlými poloprovozními halami.

Po dokončení výstavby v roce 1972 Výzkumný ústav hutnictví železa přesídlil do nově vybudovaného areálu v Dobré u Frýdku-Místku, který byl koncipován jako resortní výzkumné a vývojové pracoviště hutí, vybavené potřebnými laboratořemi, dílnami a hutními poloprovozy. Kromě toho zde bylo vybudováno také pracoviště pro vývoj a výrobu prototypových zařízení pro hutní průmysl, automatizaci a měření v hutích a výrobu malosériové měřící a automatizační techniky.

VÚHŽ se postupně stal uznávaným jako výzkumná základna hutnictví nejenom v rámci tehdy Československé republiky, ale i v zahraničí.

Krátce po sametové revoluci vznikla celorepubliková potřeba restrukturalizace a privatizace hutnictví. Tím se značně snížila poptávka po „čisté“ výzkumné činnosti. VÚHŽ tedy musel hledat na trhu své nové uplatnění.

A tak v roce 1992 vznikla akciová společnost, kterou vlastnila skupina podnikavých výzkumníků z bývalého Výzkumného ústavu hutnictví železa. Ti směřovali restrukturalizovanou společnost do výroby a služeb, které byly díky výzkumu a vývoji dopracovány do takové podoby, že byly nejenom životaschopné na celorepublikovém trhu, ale i jedinečné v celosvětovém měřítku.

„Laboratorní“ provozy se postupem času staly plnohodnotnými výrobními provozy a počet zaměstnanců se zredukoval na méně než polovinu.  Od roku 2007 je VÚHŽ stoprocentní dceřinou společností Třineckých železáren.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz