<< zpět

Tažírna oceli nabízí studentům technických oborů stipendia

Motivační příspěvek nabízí studentům středních odborných škol provoz Tažírna oceli Třineckých železáren ve Starém Městě v okrese Uherské Hradiště. Prospěchové stipendium, příspěvek na stravování i na školní akce má podpořit zájem o studium technických oborů na středních školách a motivovat k lepším výsledkům.

Je to jeden z dalších kroků, jak získat kvalifikované zaměstnance. Šikovní studenti mohou za dobré výsledky získat ročně až 8 tisíc korun. „Zavedení stipendií v Moravskoslezském kraji zvýšilo zájem o studium technických oborů o třetinu. Jsme přesvědčeni o potřebnosti podpory řemesel, proto stipendijní programy pro středoškoláky zavádíme,“ podotýká ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren Ivo Žižka.

Žáci odborných škol za každé pololetí dostanou od firmy 3000 korun, pokud na vysvědčení bude průměrný prospěch 2,0. Do průměru známek 3,0 je to pak 1500 korun. Kromě stipendia získávají příspěvek na stravování v době odborného výcviku a praxe, firma finančně podporuje i školní akce jako výlety, lyžařské kurzy a podobně. Od studentů je vyžadováno dobré chování a nulová neomluvená absence.

„S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se jako většina zaměstnavatelů v České republice potýkáme dlouhodobě. Několik let proto spolupracujeme s místními středními školami a nabízíme žákům výkon odborné praxe na našich pracovištích. Protože konkrétní profese Tažec se nevyučuje, nové zaměstnance si u automaticky řízených tažných linek sami vychováváme,“ komentuje situaci vedoucí provozu Tažírna oceli Petr Lapčík.

Tažírna nyní modernizuje výrobu a rozšiřuje výrobní prostory. Zvýšení počtu kvalifikovaných zaměstnanců je tedy klíčové. „Obsadit některé pozice je těžké. Stejně tak jako strojírenské firmy v celé republice i my cítíme velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ potvrzuje vedoucí provozu.

Tažírna oceli ve Starém Městě je odloučeným provozem největšího výrobce oceli v České republice, Třineckých železáren. Ty ji zásobují vysoce kvalitním válcovaným polotovarem. Konečný výrobek, tažené tyče pak jsou dodávány do strojírenství, šroubárenství a neposlední řadě také automobilovému průmyslu. Produkce tažírny putuje téměř ze 70 % na export. Firma zaměstnává 230 lidí.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz