<< zpět

O zlepšení životního prostředí usilují ministerstvo i železárny společně

Šestnáct konkrétních aktivit v řádech milionů korun nad rámec stanovených zákonných požadavků. Mezi nimi pořádání ozdravných pobytů pro děti, úklid komunikací ve městě a investice do výsadby i péče o zeleň. To jsou závazky třinecké hutě, které v loňském roce splnily dle společné Dobrovolné dohody uzavřené s Ministerstvem životního prostředí na roky 2014 až 2017.

Svou část dohody splnilo i Ministerstvo životního prostředí, zejména v rychlé administraci projektových záměrů ke snížení emisí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V loňském roce firma investovala do rozvoje a modernizace částku přesahující tři miliardy korun. Zhruba třetina se týkala ekologických projektů, které se projeví snížením negativního vlivu na životní prostředí.

Dohoda definuje závazky hutní firmy, jimiž se snaží zmírnit negativní vliv průmyslové činnosti na životní prostředí nad rámec zákonných požadavků a platných povolení. „Naše technologie již dnes plní nejpřísnější limity emisí prachu a dalších látek. Koncentrace vypouštěných emisí prachu z jednotlivých zdrojů se pohybují v řádech jednotek miligramů na metr krychlový. Během uplynulých 4 let jsme snížili emise prachu o více než dvě třetiny,“ konstatuje výrobní ředitel společnosti Česlav Marek. Například na nejprašnějších spékacích pásech aglomerace byla za rok 2017 dosažena na výstupu z tkaninových filtrů průměrná koncentrace tuhých znečišťujících látek ve výši pouhých 3 miligramů na m3.

Firma od privatizace do ekologických projektů investovala již přes 9 miliard korun. Od roku 2015 rovněž díky Operačnímu programu Životní prostředí. Výrobní zařízení dnes plní nejpřísnější podmínky provozu, takzvané technologie BAT. Nejmodernější odprášení látkovými filtry je v současnosti instalováno na všech podstatných zdrojích znečišťování ovzduší. „Třinecké železárny dnes do ovzduší vypouští zlomek toho, co v minulosti,“ dodává Česlav Marek.

Snaha firmy o zlepšení prostředí tím ale nekončí. Dobrovolnou dohodou se zavázala k dalším činnostem. V roce 2017 například vyslala na desetidenní pobyt do Tater 260 školáků z okolí Třince. Ozdravné pobyty pořádá už čtyři roky, celkově vynaložená částka už přesáhla 6 milionů korun.

Kromě toho huť podpořila rozvoj populace silně ohroženého ledňáčka říčního, který se vyskytuje v areálu železáren na vodním toku Olše protékající jejím středem. „Staráme se také o pravidelný úklid města a okolí hutě od prachu, investovali jsme 4,5 miliony korun do výsadby zeleně v huti i jejím okolí a její údržby,“ doplnil výrobní ředitel. Stejně jako v minulých letech pak zorganizovala úklid a čištění řeky Olše a jejích přítoků od naplavených nečistot a odpadů.

„Ministerstvu se dobrovolné dohody s velkými průmyslovými podniky osvědčily. Třinecké železárny jdou příkladem v iniciativě i plnění dobrovolné dohody a my stojíme o další takové dohody s dalšími klíčovými průmyslovými podniky v regionu,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Dodal, že všechny aktivity ve prospěch zlepšení ovzduší, které jsou nad zákonný rámec, mají velkou hodnotu.

„Severní Morava a Slezsko se každý den musí vypořádávat s dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a lokálními topeništi na kvalitu ovzduší. Moravskoslezskému kraji jsem proto před pár dny přivezl příslib další miliardy korun do další vlny kotlíkových dotací. V ní nebudou žadatelé potřebovat předem ani korunu. Věřím, že takový program osloví zejména nízkopříjmové skupiny. A že se brzy společně investovaná energie a velké finance do všech oblastí, které se podílí na zhoršené kvalitě ovzduší, pozitivně projeví,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Roubíčková
tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí
tel.: +420 739 242 382
e-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz