<< zpět

Díky daru Třineckých železáren už rostou nové stromy

Více než tisícovka nových buků a více než pět set mladých jedlí roste od loňského podzimu na svazích Smrčiny v samém konci údolí Tyry v Třinci. Nový les zde vysadili lidé z neziskové organizace ČSOP Salamandr díky finančnímu daru Třineckých železáren.

Ujali se toho namísto zaměstnanců hutě, kteří stromy sází v rámci dobrovolnického dne. Ten se loni nemohl kvůli protiepidemickým opatřením konat.

„Jsme rádi, že jsme i letos mohli opět přispět k obnově lesů v okolí Třince, což pomáhá také snížení CO2 v atmosféře. Bohužel tentokrát bez pomoci našich lidí, kteří se mimochodem na tuto dobrovolnickou aktivitu velmi těší,“ podotýká ředitel pro personalistiku a vnější vztahy železáren Ivo Žižka. Doufá, že letos se akce uskuteční i za účasti zaměstnanců.

Profesionální nezisková organizace ČSOP Salamandr výsadbu v lesích zajišťuje téměř 20 let. Z daru Třineckých železáren vysadili na Smrčině loni na podzim dohromady 1 667 stromů.

„Jde o plochy, kde se současný nepůvodní smrková monokultura rozpadá a tvoří mezernaté porosty. Ty byly po dohodě s Lesy České republiky jakožto správcem území a Správou CHKO Beskydy již dříve vybrány pro postupnou obnovu na les s přirozenou skladbou dřevin a rozmanitou strukturou. Tato lokalita je totiž díky své poloze vhodná i pro vzácné druhy zvířat, zejména tetřeva,“ vysvětluje Vojtěch Bajer, předseda neziskové organizace ČSOP Salamandr.

Vysazené stromy opět pocházejí z lesních školek v Košařiskách. Sazenice také mají genetický původ v cenných lesích Beskyd, a i díky tomu je jejich potenciál v místních podmínkách mnohem vyšší.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz