<< zpět

Hasiči z železáren nacvičují s dětmi, jak se chovat v nebezpečných situacích

„A co uděláme, když jsou dveře horké a nemůžeme jimi utéct?“ Ptá se Adam Majtner, hasič z Třineckých železáren skupinky druháků.„Skočíme z okna!“ Vykřikne bezelstně jeden ze školáků a rozveselí tak oba dosud vážně se tvářící příslušníky hasičského záchranného sboru třinecké hutní firmy.

Adam Majtner spolu s Markem Puškou navštěvují třinecké základní školy, kde žáky učí, jak se zachovat v případě požáru a jiného nebezpečí. Tento týden jejich besedu absolvovaly děti Církevní základní školy v Třinci. Dozvěděly se v ní například, jak se zachovat v případě, že v domě vypukne požár, co je to únikový plán, rozpoznat varovný signál a také, co všechno může v domácnosti způsobit požár.

„Besedy se děti aktivně účastní a nacvičují jednotlivé situace, což jim pomůže lépe si vše zapamatovat,“ vysvětluje Adam Majtner krátce poté, co si s dětmi zahrál jednu scénku. „Probudíte se a cítíte kouř, takže si zakryjete nos i pusu a co nejníže při zemi, abyste se nenadýchali kouře, dojdete ke dveřím. Nejdřív ale zkusíte, jestli jsou horké. Proč? Protože za nimi může být oheň, a to je nebezpečné,“ líčí pozorně naslouchajícím školákům, které z něj nespustí oči.

Vyprávění doprovází scénkami a děti po celou dobu zapojuje do diskuse. Děti se dozvědí, kdo jsou hasiči a jak jim mohou pomoci, co je to dobrý a zlý oheň, jak se zachovat, hoří-li na nich oblečení, jaká je první pomoc při popáleninách, jak se zachovat, uslyší-li sirény. Seznámí se také s podmínkami vzniku ohně, s přístroji na detekci požáru a další věci.

„Prevence požáru samozřejmě patří k práci hasiče stejně jako jeho poslání zachraňovat. Je důležité učit už malé děti správně se zachovat, pokud k nepředvídané situaci dojde, což v řadě případů může zachránit život,“ tvrdí Libor Blažek z Hasičského záchranné sboru TŽ.

Besedy jsou součástí preventivně výchovného programu Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který realizuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje už několik let. Do škol za dětmi druhých a šestých tříd chodí dobrovolní i profesionální hasiči a v kamarádské atmosféře je učí, jak se zachovat v nebezpečných situacích. Hasiči Třineckých železáren se do programu zapojili v letošním roce a zaměřují se také na prevenci mimořádných událostí plynoucích z havarijního plánu hutě.

Bc. Petra Jurásková
tisková mluvčí skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Juraskova@trz.cz