<< zpět

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace

Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních deset let. V Třinci se mluví o super opravárenském roku, kdy zásadní proměnou projde srdce válcoven – blokovna. Dílčí změny čekají také provoz výroby železa a oceli, nově firma buduje zařízení, díky nimž zvýší přidanou hodnotu a kvalitu produktů během finalizačních procesů. Téměř třetina prostředků půjde na ekologické projekty.

„Všechny investice s sebou nesou prvky robotizace. Moderní zařízení jsou schopna provozu v plně automatickém režimu. Naroste podíl výrobků s vyššími užitnými vlastnostmi na úkor běžných jakostí, což je naší dlouhodobou strategií,“ podotýká generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Půjde zejména o broušení sochorů, která zajistí zákazníkům špičkovou kvalitu drátů a tyčí, nebo například o žíhání, které zlepšuje technologické a materiálové vlastnosti výrobků.

 

Blokovna

 

Zásadní bude modernizace blokovny, kterou valcíři nazývají srdcem všech válcoven. Ročně zpracuje až 600 kilotun oceli nejtěžších profilů jako jsou velké bloky a bramy, vstupy na vratnou trať pro část sochorů či kolejnice. Letitá válcovací stolice potřebuje kompletní výměnu a náročná bude i stavební část.

„Pod samotnou technologií se chystáme vybudovat základy včetně obří základové desky, která pohltí až 850 kubíků betonu na ploše přesahující 480 m2, celý základ pohltí 2 300 kubíků. Výkop pod částí zařízení bude dosahovat hloubky až devět metrů. Nosná technologie válcovny je již ve výrobě. Dodá nám ji německá firma a půjde o poloautomatickou linku s možností manuálního nebo plně automatického módu. Jedná se o moderní válcovací stolici a hydraulické nůžky, ovládají je nejnovější technologie,“ upřesňuje Radek Olszar, ředitel pro investice a strategii. Díky nové válcovně se zvýší přesnost výroby, což má vliv při dalším zpracování. Investice dosáhne 700 milionů korun.

 

 

Zařízení plynulého odlévání

 

„V letošním roce začneme realizovat projekt, díky němuž na trh uvedeme ocelové kontislitky průměru 600 mm. Dosud na zařízení plynulého odlévání oceli (ZPO) umíme nejvíc 525 mm, takže díky úpravě tohoto zařízení můžeme vstoupit na nové trhy, kde je tento rozměr velmi žádaný,“ doplňuje Radek Olszar.

Velké průměry jsou trendem v sektoru větrné energetiky, kde probíhá výstavba stále výkonnějších větrných turbín. Využívají se také při výrobě převodovkových a ložiskových kroužků v těžkém strojírenství, nebo pro výrobu přírub potrubních rozvodů v petrochemickém průmyslu a dalších oborech. Tato investice za 125 milionů korun je rozdělena do dvou následujících let.

 

Další projekty a ekologie

 

K dalším projektům patří například dostavba a zprovoznění nové čistírny sochorů za 600 milionů korun, obnova sochorové stolice za 225 milionů, pořízení nového pilovrtacího stroje pro válcovny za 57 milionů, stavba pecí pro žíhání tyčí za 175 milionů.

Připraveno je několik ekologických projektů v předpokládané výši 940 milionů korun, k nimž patří také odsíření aglomerace č. 1. „Tato investice završí ekologizaci aglomeračního procesu. Jejím cílem je snížit emise oxidu siřičitého ze spalin spékacích pásů, a to dávkováním aditiva a vody do reaktoru tkaninových filtrů, kde následně dojde k odloučení oxidů síry,“ upřesňuje Radek Olszar. Aglomerace č. 2 již byla odsířena v roce 2016. V tomto roce bylo také zprovozněno dávkování aktivního uhlí do spalin ze spékacích pásů obou aglomerací, které zajišťuje záchyt například polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a dalších látek.

Huť kvůli delším odstávkám zařízení v letošním roce plánuje nižší objem výroby oceli. V roce 2016 Třinecké železárny vyrobily 2,6 milionu tun oceli, letošní rok by to mělo být 2,48 milionu tun. Obdobně rozsáhlé investice se chystají na rok 2021, kdy půjde do generální opravy jedna ze dvou vysokých pecí.

Bc. Petra Jurásková
tisková mluvčí skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Juraskova@trz.cz