<< zpět

Smog bude vyhlašován častěji, i když je vzduch čistší než v minulosti

Smogových situací zřejmě od tohoto roku přibude. Vyplývá to z novely zákona o ochraně ovzduší, která mění podmínky pro vyhlášení smogových situací. Paradoxně tak u veřejnosti může vzniknout dojem, že ovzduší se zhoršilo, přestože realita je odlišná. Alespoň co se znečištění průmyslovou činností týče.

Hutě do ekologie v posledních letech investovaly miliardy korun a významně tak přispěly ke zlepšení stavu ovzduší. V inverzním charakteru počasí však do hry vstupují i další zdroje. Ty však stát nenařizuje regulovat v případě, kdy ČHMÚ vyhlásí smogovou situaci potažmo regulaci velkých zdrojů.

„Stanovit výhled četnosti je diskutabilní, do vyhlášení smogových situací a samotné regulace vstupuje řada vlivů. Předpokládáme, že to bude až třikrát častěji, než v letošním roce. A to pouze z důvodu administrativní změny v zákoně, nikoliv kvůli zhoršení kvality ovzduší,“ nastiňuje výrobní ředitel Třineckých železáren Česlav Marek.

Před 1. 1. 2017 smogová situace vznikla, když na jedné měřící stanici překročila 24hodinová průměrná koncentrace PM10 (jemný prach) hodnotu 100 mikrogramů na krychlový metr ve dvou dnech po sobě a současně byl patrný rostoucí trend v posledních 6 hodinách na polovině měřících stanic v dané lokalitě. Regulace se pak vyhlašovala, když koncentrace překročila 150 mikrogramů ve třech po sobě jdoucích dnech a rovněž byl patrný rostoucí trend. Hutě pak musely utlumit některé výrobní činnosti, což znamenaly ztráty v řádu milionů korun.

Nově se od 1. ledna 2017 vyhlašuje smogová situace ihned, když hodnota 12hodinového průměru překročí 100 mikrogramů na krychlový metr a zároveň bude předpověď meteorologických podmínek nepříznivá během následujících 24 h. Regulaci pak ČHMÚ vyhlašuje, když koncentrace prachu překročí 150 mikrogramů na kubický metr ihned a navíc existuje předpoklad, že se imisní situace za 24 hodin nezlepší. Což nastalo právě nyní v těchto mrazivých dnech. Novela zákona přináší velkou míru nejistoty, jelikož bude záležet na předpovědi meteorologických podmínek na následujících 24 hodin.

Regulační smogová situace na Třinecku byla vyhlášena včera poprvé po třech letech. Pro huť to znamená zavést omezující podmínky na čtyřech zařízeních. „Týká se to koksovny, aglomerace, vysokých pecí a konvertorů, kde nyní platí regulační opatření,“ upřesňuje Radim Klimša, který je v Třineckých železárnách zodpovědný za oblast životního prostředí. V případě výpadku tkaninových filtrů je omezována i výroba.

V loňské zimní sezóně 2015/2016 byla vyhlášena jen jedenkrát smogová situace, a to již byly v provozu moderní zařízení na odsávání prachu vznikajícího při výrobě železa a oceli a další za přibližně 3 miliardy korun, které huť instalovala postupně v letech 2013 až 2015. V roce 2015 vykázala nejnižší množství tuhých znečišťujících látek v historii, a to 310 tun prachu. Další pokles emisí prachu je očekáván i za rok 2016.

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Smogová situace (hodnoty PM10) Smogová regulace (hodnoty PM10/24h)
Původní znění 100 µg.m3 /24 h /2 dny 150 µg.m3 /24 h /3 dny
Znění od 1. 1. 2017 100 µg.m3 /12 h/ ihned + nepříznivá předpověď na 24 h 150 µg.m3 /12 h/ ihned + nepříznivá předpověď na 24 h

Bc. Petra Jurásková
tisková mluvčí skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Juraskova@trz.cz