<< zpět

Odkazy na organizace, ve kterých jsou Třinecké železárny členem:

Ocelářská unie

Ocelářská unie sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Jejími členy jsou hlavní české a slovenské ocelářské podniky a podniky, jejichž činnost s ocelářstvím bezprostředně souvisí. Členství v OU vyjadřuje potřebu kooperace podniků v éře globální ekonominky.

http://www.ocelarskaunie.cz/

 

Eurofer

Sdružení evropských výrobců oceli. Celkové tržby evropských ocelářských podniků jsou asi 190 miliard € a zaměstnávají přes 360 tisíc převážně vysoce kvalifikovaných lidí.

http://www.eurofer.org/

 

worldsteel

worldsteel zastupuje zhruba 170 výrobců oceli (včetně 17 z 20 největších společností na světě), národní a regionální ocelářské asociace a výzkumné instituce. Firmy, které jsou členy worldsteel, představují zhruba 85 % světové výroby oceli.

http://www.worldsteel.org

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.

http://www.spcr.cz/

 

Česká hutnická společnost

ČHS je nepolitické, odborně zaměřené občanské sdružení. Posláním ČHS je vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků. Členové ČHS jsou si vědomi významu vědy a techniky pro rozvoj ČR

http://www.hutnickaspol.cz

 

Odkazy na alternativní prezetace skupiny TŽ–MS:

Huta Trzyniec

Výběr informací o skupině TŽ – MS v polštině.

http://www.huta-trzyniec.pl/

 

Odborná knihovna - přehled knižního fondu

Informace o knihách, které jsou zaměstnancům k dispozici v naší odborné knihovně.

https://apl.trz.cz/knihovna

 

Ubytování v domě obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Níže najdete odkazy na ubytování v domě obchodní společnosti TŽ na adrese ul. Petra Rezka 1114/8, Praha 4.

Pro soukromé účely https://rezek.trz.cz/

Pro pracovní cesty https://pracovnicesty.trz.cz/