KAMENIVO

Umělé hutné kamenivo 0/8
Momentálně
nedostupné

Umělé hutné kamenivo 0/8

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/8 mm
cena: 240.00 Kč/t bez DPH

Umělé hutné kamenivo 0/32

Umělé hutné kamenivo 0/32

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/32 mm
cena: 250.00 Kč/t bez DPH

Umělé hutné kamenivo 0/63
Momentálně
nedostupné

Umělé hutné kamenivo 0/63

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/63 mm
cena: 250.00 Kč/t bez DPH

Umělé hutné kamenivo 8/16
Momentálně
nedostupné

Umělé hutné kamenivo 8/16

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 8/16 mm
cena: 240.00 Kč/t bez DPH

Umělé hutné kamenivo 16/32
Momentálně
nedostupné

Umělé hutné kamenivo 16/32

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 16/32 mm
cena: 280.00 Kč/t bez DPH

Umělé hutné kamenivo 32/63

Umělé hutné kamenivo 32/63

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 32/63 mm
cena: 130.00 Kč/t bez DPH

Umělé hutné kamenivo 0/125 nedrcené
Momentálně
nedostupné

Umělé hutné kamenivo 0/125 nedrcené

Zpracovaná vysokopecní struska ve frakci 0/125 mm
cena: 220.00 Kč/t bez DPH

Litá konvertorová struska 0/8

Litá konvertorová struska 0/8

Zpracovaná ocelárenská struska ve frakci 0/8 mm
cena: 5.00 Kč/t bez DPH

Litá konvertorová struska 8/11
Momentálně
nedostupné

Litá konvertorová struska 8/11

Zpracovaná ocelárenská struska ve frakci 8/11 mm
cena: 50.00 Kč/t bez DPH

Litá konvertorová struska 11/22

Litá konvertorová struska 11/22

Zpracovaná ocelárenská struska ve frakci 11/22 mm
cena: 50.00 Kč/t bez DPH

kontaktní osoby tel. mail
Ing. Lydie Jendrulková+420 558 534 097lydie.jendrulkova@trz.cz
Ing. Romana Dittrichová+420 558 535 852romana.dittrichova@trz.cz
Jolana Válková+420 558 537 322jolana.valkova@trz.cz
název výrobku cena materiálu Kč/t bez DPH
Umělé hutné kamenivo 0/8240.00
Umělé hutné kamenivo 0/32250.00
Umělé hutné kamenivo 0/63250.00
Umělé hutné kamenivo 8/16240.00
Umělé hutné kamenivo 16/32280.00
Umělé hutné kamenivo 32/63130.00
Umělé hutné kamenivo 0/125 nedrcené220.00
Litá konvertorová struska 0/85.00
Litá konvertorová struska 8/1150.00
Litá konvertorová struska 11/2250.00
Ceny kameniv jsou uvedeny bez dopravy! platba kartou
Informace k prodeji kameniva

Všechny druhy kameniva je možno nakupovat včetně přepravy, a to vždy na základě předem uzavřené kupní smlouvy.
Faktury budou zasílány standardně poštou, popřípadě na základě uzavřené písemné dohody elektronicky přes portál, nebo prostřednictvím datové schránky.
Pro drobné odběratele je i nadále zachována možnost nákupu kameniva bez předchozího uzavření kupní smlouvy, a to v případě, že si odběratel zajistí odvoz a uhradí cenu výrobků bezhotovostně platební kartou při převzetí.
Při vstupu/vjezdu do areálu Třineckých železáren přes vstupní bránu „Odval“ z ulice Frýdecké budou všichni odběratelé proškoleni z BOZP. Řidiči jsou povinni používat vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, minimálně v rozsahu protiskluzové pevné obuvi, ochranné přilby, ochranného pracovního oděvu a reflexní vesty.
Pro zajištění plynulého vstupu/vjezdu do areálu Třineckých železáren (registrace)  jsou řidiči povinni předložit na vstupní bráně osobní doklad, osvědčení o registraci vozidla (tahače a návěsu).

Pracovní doba (maloodběratelé s vlastní dopravou)
Pondělí9:00-16:30
Úterý9:00-16:30
Středa9:00-16:30
Čtvrtek9:00-16:30
Pátek9:00-16:30
SobotaZavřeno
NeděleZavřeno
místo prodeje kameniv - mapa