Historia

Historia i współczesność

HUTA TRZYNIEC zalicza się do zakładów przemysłowych o najdłuższej tradycji w produkcji hutniczej na terenie Republiki Czeskiej. Zakład został założony w 1839 roku przez Izbę Cieszyńską, której właścicielem był arcyksiążę Karol Habsburski. Początki produkcji hutniczej w Trzyńcu związane są z produkcją odlewniczego żelaza w drewnowęglowych wielkich piecach. Korzystne położenie huty, połączenie z Koszycko-Bohumińską magistralą kolejową, stały dostęp do surowców naturalnych pozwolił w latach 70-ch minionego wieku skoncentrować produkcję hutniczą właśnie w okolicy Trzyńca.

W 1906 roku Trzyniecka Huta była najważniejszą częścią zakładów kopalniano-hutniczych. Z tego okresu pochodzi także znak "trzy młoty w kole", który towarzyszy trzynieckim produktom hutniczym do dzisiaj.

Gwałtowna polityka modernizacyjna kapitałowo silnych zakładów - kopalnianych i hutniczych spółek - zmieniała wygląd huty. Już w latach dwudziestych XX wieku zaliczano ją do najnowocześniejszych zakładów z zamkniętym cyklem hutniczym w Europie Środkowej. W 1929 roku udział w rynku produkcji stali wynosił 23%, a materiałów walcowanych nawet 31%.

W 1946 roku po zakończeniu II wojny światowej huta została upaństwowiona. Nie wpłynęło to jednak na zahamowanie jej rozwoju, ponieważ w okresie istnienia socjalistycznej Czechosłowacji, dużą wagę przykładano do rozwoju przemysłu ciężkiego.

Wzrost produkcji stali i materiałów walcowanych sięgnął swojego historycznego pułapu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Oprócz wzrostu produkcji wiele uwagi poświęcano także na wprowadzanie nowoczesnych technologii hutniczych. Do najważniejszych inwestycji tego okresu należy wybudowanie stalowni konwertorowej.

Huta Trzyniec jest dzisiaj hutniczym zakładem z zamkniętym procesem produkcyjnym, którego głównym programem produkcyjnym są długie wyroby walcowane. Zmiana systemu politycznego w Czechosłowacji w 1989 roku doprowadziła do stopniowej prywatyzacji Huty. W 1991 roku Huta Trzyniec została przekształcona w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. W latach 1994-1996 udział kapitałowy państwa w hucie był stopniowo obniżany. Od 1996 roku państwo nie jest już właścicielem zakładu, a jej największym udziałowcem jest Spółka Akcyjna Moravia Steel.

W XXI wiek Huta Trzyniec wchodzi z zamiarem dołączenia do grona najlepszych europejskich zakładów przemysłowych. Swoją pozycję buduje na długiej tradycji produkcji wyrobów hutniczych i myśleniu ludzi, którzy przekazują sobie rzemiosło hutnicze z pokolenia na pokolenie.