Galeria

Widok z lotu ptaka

Wielki piec

Stalownia

Walcownia profili grubych

Walcownia walcówki i profili lekkich

Surowce wtórne