<< zpět

Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruky toho, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Od roku 1991, kdy bylo rozhodnuto o vybudování systému kvality v Třineckých železárnách podle požadavků evropských norem ISO řady 9000, probíhala po dobu dvou let přípravná fáze zakončena v říjnu 1993 úspěšným certifikačním auditem.

Zavedený systém kvality, který plně odpovídá požadavkům EN ISO 9001 v posledním platném znění, pokrývá všechny předvýrobní, výrobní a povýrobní činnosti v hutních provozech a reaguje na všechny podstatné změny uvnitř i vně společnosti.

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků Třineckých železáren pak dávají našim zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo podmínkami.

Třinecké železárny mají od roku 2001 zaveden a certifikován také environmentální systém řízení podle normy EN ISO 14 001.

Od června 2008 byl zaveden a certifikován management kvality automobilového průmyslu podle normy ISO/TS 16949:2002, který nahrazoval a navazoval na systém kvality provozovaný již od roku 2000 dle norem řady VDA 6.

V současnosti jsou Třinecké železárny certifikovány podle normy pro automobilový průmysl IATF 16949 : 2016.

Vedle certifikátů jakosti obdržely Třinecké železárny v oblasti kvality následující ocenění:

  1. Třinecké železárny do systému kvality zapracovaly aktivity spadající do systému společenské odpovědnosti, což bylo oceněno v roce 2011 Národní cenou za společenskou odpovědnost
  2. Systém řízení kvality spolu se systémem řízení environmentu a společenskou odpovědností Třineckých železáren doprovázený vysokou úrovní kvality dodávek byl veřejně odměněn udělením ceny Nejlepší dodavatel firmou SKF za rok 2010
  3. Dále byl náš systém kvality oceněný udělením Diplomu za vysokou úroveň kvality firmou TIMKEN Polska za rok 2011