Přeskočit na obsah

Informační letáky ke stažení

Tyčová ocel

Informační leták k tyčové oceli s technickými informacemi.


Certifikáty

Název dokumentu Vydavatel Rozměr, tvar Značka oceli Dokumenty
Approval Certificate American Bureau of Shipping ocelové výkovky ocelové výkovky C
APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS for rolled steel bars for machine structures ClassNK - NIPPON KAIJI KYOKAI Kruhové tyče do 210 mm C45, C45E, 42CrMo4, 42CrMoS4 C
Approval of Material Manufacturers DNV příloha certifikátu C a C-Mn, legované oceli, VL A, S235 JR(J0,J2), 42CrMo4, 42CrMoS4 C
CERTIFICATE TÜV NORD viz pdf příloha/Třinec viz pdf příloha C/PED (EN, DE)
CERTIFICATE TÜV NORD viz pdf příloha/Třinec viz pdf příloha C/ADW (EN, DE)
CERTIFICATE TÜV NORD viz pdf příloha/Kladno viz pdf příloha C/PED (EN, DE)
CERTIFICATE TÜV NORD viz pdf příloha/Kladno viz pdf příloha C/ADW (EN, DE)
Certificate Lloyd's Register příloha certifikátu A, U1, U2, C a C-Mn oceli, legované oceli C
Certificate Lloyd's Register Ocelové tyče do průměru 300 mm C a C-Mn oceli, legované oceli C
Certificate BUREAU VERITAS - C a C-Mn oceli C
Certificate BUREAU VERITAS Sochory a bloky 70 - 300 mmKruhové tyče průměru 70 - 300 mm C a C-Mn oceli C
CERTIFICATE DNV válcované tyče kruhového průřezu do 300 mm C a C-MN oceli,legované oceli, R3S, R4, R4S, R5, R6 C
CERTIFICATE TÜV UK tyče kruhové, ploché, čtvercové, rovnoramenné, profilové, drát S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2) a S355K2, S355NL dle BS EN 10025-1:2004,C35, C35E, C35R, C45, C45E, C45R dle BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4 a 27MnCrB5-2 (stav dodání +QT – zušlechtěný stav) dle BS EN 10343:2009 C, PV (EN)
CERTIFICATE TÜV UK tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R (ve stavu dodání +N) dle BS EN 10343:2009,25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 (ve stavu dodání +QT) dle BS EN 10343:2009,S235JR(J0,J2), S275JR(J0,J2), S355JR(J0,J2) dle BS EN 10025-1:2004 C, PV (EN)
CERTIFICATE TÜV UK viz pdf příloha viz pdf příloha C/PESR (EN)
CERTIFICATE TÜV UK viz pdf příloha viz pdf příloha C, PESR (EN)
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS 5,5 – 90 mm STO č. 070-046458 C,STO,PS
CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS - tyče určené k výrobě drobného kolejiva (spojky, podkladnice, svěrky) STO č. 070-037013 C,STO,PS
CERTIFIKÁT VÝROBKU TZÚS 5,5 – 32,0 mm 10 216 C,STO,PS
CERTIFIKÁT VÝROBKU TZÚS 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm B550B C,PS
CERTIFIKÁT VÝROBKU TZÚS 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 a 36 mm B500B C,PS
CERTIFIKÁT VÝROBKU TZÚS 16, 20, 25, 28, 32 mm B500C C,PS
Herstellerbezogene Produktqualifikation Deutsche Bahn Vývalky z polotovarů kontinuálního lití - C
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm S235JR (J0, J2) C, PV (CZ), PV(EN)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm S275JR (J0, J2) C, PV (CZ), PV(EN)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm, tyče čtvercové průřezu od 70x70 do 240x240 mm S355JR (J0, J2) C, PV (CZ), PV(EN)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS - tyče průřezu rovnoramenného L 30 až L 50 mm- tyče ploché šířky 25 až 150 mm, tloušťky 5 až 60 mm- tyče kruhové od Ø 12 do Ø 90 mm- tyče čtvercové od 20x20 do 65x65 mm- tyče šestihranné 16 až 38 mm- krycí profil tvaru F (S235JR) S235JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS - tyče průřezu rovnoramenného L 30 až L 50 mm- tyče ploché šířky 25 až 150 mm, tloušťky 5 až 60 mm- tyče kruhové od Ø 12 do Ø 90 mm- tyče čtvercové od 20x20 do 65x65 mm- tyče šestihranné 16 až 38 mm- tyče profilové pro spojky (S275JR)- tyče profilové pro žebrové podkladnice (S275JR)- tyče profilové pro svěrky (S275JR)- tyče profilové pro kluzné profily (S275JR) S275JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS - tyče průřezu rovnoramenného L 30 až L 50 mm- tyče ploché šířky 25 až 150 mm, tloušťky 5 až 60 mm- tyče kruhové od Ø 12 do Ø 90 mm- tyče čtvercové od 20x20 do 65x65 mm- tyče šestihranné 16 až 38 mm- tyče profilové pro spojky (S355JR)- tyče profilové pro žebrové podkladnice (S355JR)- tyče profilové pro svěrky (S355JR)- tyče profilové pro kluzné profily (S355JR)- tyče kruhového průměru 63 < d ≤ 80 mm (S355K2) S355JR (J0, J2) C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS tyče kruhového průřezu 40 < d ≤ 80 mm S355NL C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS tyče kruhového průřezu od 18 do 80 mm 25CrMo4, 42CrMo4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 51CrV4 a 27MnCrB5-2 C, PV(CZ), PV(EN)
OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY TZÚS tyče kruhové průřezu od 70 do 300 mm C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R, 25CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6 C, PV(CZ), PV(EN)
Osvědčení o způsobilosti dodavatele České dráhy, a.s. - - C
RECOGNITION CERTIFICATE FOR MANUFACTURER Russian Maritime Register of Shipping viz pdf příloha A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, P355NH, 42CrMo4, 42CrMoS4 C
SK - CERTIFIKÁT SHODY TSÚS B500B 10 – 32 mm, B550B 10 – 20 mm B500B, B550B C
SK – CERTIFIKÁT SHODY TSÚS 5,5 – 32,0 mm 10 216 C,VP
ZERTIFIKAT PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM kruhová 12 – 90 mm, čtvercová 35 až 65 mm, plochá 25x5 mm až 150x25 mm C35, C45, C35E, C35R, C45E, C45R C, PV(CZ), PV(EN), PV(DE)
ZERTIFIKAT PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. DR.-ING. G. REHM 12 – 32 mm B500B C
C – Certifikát, STO – Stavební Technické Osvědčení, PS – Prohlášení o Shodě, VP – Prohlášení o Parametrech, PV – Prohlášení o Vlastnostech


Kvalita na prvním místě

Třinecké železárny všem zákazníkům trvale garantují kvalitu produktů prostřednictvím zavedených nástrojů řízení kvality.

Systém kvality

Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Systém kvality

Certifikace produktů

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků Třineckých železáren pak dávají našim zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo podmínkami.

Certifikáty