Přeskočit na obsah

Vybrané ekonomické indikátory

Indikátor Jedn. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výroba surového železa kt 2 118 2 059 2 108 2 045 2 107 1 943 1 970
Výroba surové oceli kt 2 605 2 528 2 583 2 508 2 581 2 400 2 440
- z toho kontislitky kt 2 487 2 424 2 471 2 430 2 517 2 294 2 366
Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 386 2 333 2 375 2 355 2 360 2 288 2 198
Výnosy celkem mil. Kč 33 027 36 807 41 750 40 786 39 352 50 953 66 139
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 32 217 35 859 40 496 38 405 35 114 43 715 57 602
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 31 273 35 118 37 673 40 101 38 822 49 340 63 216
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 1 440 1 424 3 334 610 469 1 306 2 393
Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 1 857 1 561 3 666 646 436 2 254 3 105
Aktiva celkem netto mil. Kč 33 843 35 399 38 943 39 690 39 487 41 769 56 686
Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 36 115 38 497 39 925 41 935 42 908 44 013 45 689
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 22 118 23 118 24 241 25 442 26 573 27 469 28 785
Vlastní kapitál mil. Kč 25 732 25 756 27 890 28 500 28 969 30 276 31 669
Investiční výstavba mil. Kč 2 038 2 697 1 710 2 195 1 275* 1 663* 1 863*
Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 8 111 9 643 11 053 11 190 10 517 11 494 17 263
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav osob 7 006 7 029 7 115 7 062 7 010 6 878 6 825
Průměrný měsíční výdělek Kč/os. 29 103 31 043 35 021 36 184 36 778 38 353 41 559

Výroční zprávy