Přeskočit na obsah

Každý člen vedení v rámci svých kompetencí: zajišťuje dostatečné lidské, materiální, finanční a informační zdroje pro zajištění cílů, přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití. Přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami. Vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci.

Úsilím všech zaměstnanců společnosti je zvyšování přidané hodnoty dlouhých válcovaných výrobků, které tvoří rozhodující část produkce společnosti Třinecké železárny.

Zahrnuje řízení podnikatelských a procesních rizik podle normen Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), mezinárodních norem pro systémy řízení kvality (QMS) včetně normy IATF 16949, zásad společenské odpovědnosti firem (CSR), mezinárodní normy SA8000, Sociální odpovědnost, důsledně prosazujeme, soustavně vyhodnocujeme jeho účinnost a přijímám opatření k jeho zlepšování.