Přeskočit na obsah

Obor měřené veličiny: tlak

Pořadové číslo: 1) Měřená veličina Rozsah měřené veličiny Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2) Identifikace metody
1 Podtlak v plynném médiu (0 ÷ 7,5) kPa
(7,5 ÷ 70) kPa
(70 ÷ 100) kPa
4 Pa
18 Pa
60 Pa
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43
2 Přetlak v plynném médiu (0 ÷ 7,5) kPa
(7,5 ÷ 70) kPa
(70 ÷ 600) kPa
(0,6 ÷ 7) MPa
4 Pa
18 Pa
60 Pa
0,01 % MH
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43
3 Absolutní tlak v plynném médiu (0 ÷ 600) kPa
(0,6 ÷ 7) MPa
60 Pa
0,01 % MH
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43
4 Přetlak v kapalném médiu (0 ÷ 0,1) MPa
(0,1 ÷ 0,7) MPa
(0,7 ÷ 70) MPa
1,8 kPa
300 Pa
0,02 % MH
PPo TŽ-VI-11/41
PPo TŽ-VI-11/42
PPo TŽ-VI-11/43

1) v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou
2) vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 M při k = 2

PPo – pracovní postup TŽ, MH – měřená hodnota

Obor měřené veličiny: teplota

Pořadové číslo: 1) Měřená veličina Rozsah měřené veličiny Měřicí schopnost kalibrace [ ± ] 2) Identifikace metody
1 Termoelektrické články (20 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1400) °C
2,4 °C
4,5 °C
PPo TŽ-VI-11/45
2 Odporové teploměry (-20 ÷ 200) °C 
(200 ÷ 450) °C
0,5 °C 
0,7 °C
PPo TŽ-VI-11/46
3 Radiační teploměry (30 ÷ 500) °C
(500 ÷ 1400) °C
(1000 ÷ 1500) °C
4,0 °C
6,0 °C
6,5 °C
PPo TŽ-VI-11/48
4 Elektronické teploměry (-20 ÷ 200) °C
(200 ÷ 400) °C
(400 ÷ 1000) °C
(1000 ÷ 1200) °C
0,6 °C
0,8 °C
2,9 °C
5,2 °C
PPo TŽ-VI-11/49
5* Měřidla teploty technologických zařízení (0 ÷ 400) °C
(400 ÷ 1200) °C
2 °C
6 °C
PPo TŽ-VI-11/50

1) v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou
2) vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 M při k = 2

PPo – pracovní postup TŽ, MH – měřená hodnota

Kvalita na prvním místě

Třinecké železárny všem zákazníkům trvale garantují kvalitu produktů prostřednictvím zavedených nástrojů řízení kvality.

Systém kvality

Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Systém kvality

Certifikace produktů

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků Třineckých železáren pak dávají našim zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo podmínkami.

Certifikáty