Přeskočit na obsah

Koksochemické výrobky

  • vysokopecní koks
  • dehet
  • benzol
  • síran amonný

Vedlejší hutní výrobky

  • kovové a kovonosné přísady pro zpětné zpracování v hutní výrobě
  • granulovaná vysokopecní struska pro stavebnictví a  cementářský průmysl
  • železitá korekce pro výrobu slínku v cementárnách


Kvalita na prvním místě

Třinecké železárny všem zákazníkům trvale garantují kvalitu produktů prostřednictvím zavedených nástrojů řízení kvality.

Systém kvality

Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Systém kvality

Certifikace produktů

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků Třineckých železáren pak dávají našim zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo podmínkami.

Certifikáty