<< zpět

Projekty spolufinancované Evropskou unií:

 

Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno

Werkperspektiva

Centrální vysávání dopravy koksu a rozdružovadla

Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2

Centrální vysávání aglomerace 1 a přesýpací stanice 2, třídírna rud

Záchytné zařízení prachu na provozu VS

Filtrační stanice na mlýnici strusky

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Obnova odstředivky za vakuovou stanicí na KDT

Modernizace předehřevů médií