Pręty stalowe

PRĘTY STALOWE OKRĄGŁE, KWADRATOWE ORAZ SZEŚCIOKĄTNE

PRĘTY STALOWE OKRĄGŁE, KWADRATOWE ORAZ SZEŚCIOKĄTNE

Pręty stalowe produkowane ze stali konstrukcyjnych, węglowych, mikrostopowych, ze stali do nawęglania oraz stopowych.

PŁASKOWNIKI I BLACHY UNIWERSALNE

PŁASKOWNIKI I BLACHY UNIWERSALNE

Płaskowniki o rozmiarach 25 × 5 - 150 × 60 mm, blachy uniwersalne o rozmiarach 160 - 520 × 5 - 70 mm

PROFILE STALOWE

PROFILE STALOWE

Stal do produkcji resorów, kątowników, ostrzy pługowych i klinowych, profili U oraz I

STAL ZBROJENIOWA

STAL ZBROJENIOWA

Pręty stalowe zbrojeniowe o średnicy 10 - 32 mm