Produkcja żelaza i stali w Hucie Trzynieckiej nie jest zagrożona.

Dostosowaliśmy produkcję w ten sposób, by na bieżąco móc reagować na rozwój sytuacji na Ukrainie i zapewnić wystarczające dostawy surowców. Intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem kręgu dostawców w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania agregatów produkcyjnych.

Neutralność węglowa

NASZE GŁÓWNE PRODUKTY

REFERENCJE

INFORMACJE PRASOWE

Stalownia

Huta podsumowała rok 2021

W poniedziałek walne zgromadzenie Huty Trzynieckiej podsumowało rok 2021 r. Pomimo spadku produkcji spółka osiągnęła zysk w wysokości 1, 306 mld koron czeskich. W ubiegłym roku zakład wyprodukował 2,4 mln ton stali, co oznacza spadek o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik pozytywnie wpłynęły zmiany w sprzedaży – w porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż wzrosła o 8,6 miliarda koron, osiągając łączną wartość 43,715 koron.

Kolejne aktualności

pobrać

Stáhněte si Hutník – přečtěte si co je v Třinci a Třineckých železárnách nového