Cesta k uhlíkové neutralitě

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Hodláme postupně redukovat naši uhlíkovou stopu a nadále zodpovědně přistupovat k ochraně životního prostředí.

Připravujeme integrovaný transformační projekt, který vychází z využívání energie z obnovitelných zdrojů, změny technologie výroby oceli a ekologizace prvovýroby. Stavíme na principech cirkulární ekonomiky a postupné změně portfolia směřujícího k produktům odvětví průmyslu, která se na snižování uhlíkové stopy podílí.

Dokumenty

Aktivně přistupujeme k omezování skleníkových plynů masivní výsadbou stromů

40 000 stromů

Na pozemcích Třineckých železáren dnes pečujeme o 40 000 vzrostlých stromů.

1 000 stromů za rok

Každý rok spolu s našimi zaměstnanci vysadíme nejméně 1 000 nových stromů v okolních lesích.

787 702 m2

Spravujeme 787 702 m2 zalesněné plochy v našem vlastnictví.

Aktivní výsadbou stromů přírodě ulehčujeme od

0 kg CO2
Celkem vysázeno 0 stromů

    Naše aktivity

    Odprášení sazeben vysoké pece

    Sazebny vysokých pecí už nebudou prášit

    Méně prachu uniká do ovzduší ze sazebny vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách. Firma zde dokončila ekologickou investici, která ji vybavila technologií odprášení včetně nové filtrační stanice. Investice proběhne i na vysoké peci číslo 6.

    Další aktivity