Cesta k uhlíkové neutralitě

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Hodláme postupně redukovat naši uhlíkovou stopu a nadále zodpovědně přistupovat k ochraně životního prostředí.

Připravujeme integrovaný transformační projekt, který vychází z využívání energie z obnovitelných zdrojů, změny technologie výroby oceli a ekologizace prvovýroby. Stavíme na principech cirkulární ekonomiky a postupné změně portfolia směřujícího k produktům odvětví průmyslu, která se na snižování uhlíkové stopy podílí.

CÍL: SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH

graf CO2

Pracujeme na řadě inovativních projektů, které transformují výrobu oceli, jejichž cílem je snížení emisí CO2 do roku 2030 o

55 %

obnovitelné zdroje

využívání energie z obnovitelných zdrojů

změna technologie

změna technologie výroby oceli

ekologické segmenty

produkty pro ekologické segmenty

cirkulární ekonomika

principy cirkulární ekonomiky

Aktivně přistupujeme k omezování skleníkových plynů masivní výsadbou stromů

40 000 stromů

Na pozemcích Třineckých železáren dnes pečujeme o 40 000 vzrostlých stromů.

1 000 stromů za rok

Každý rok spolu s našimi zaměstnanci vysadíme nejméně 1 000 nových stromů v okolních lesích.

787 702 m2

Spravujeme 787 702 m2 zalesněné plochy v našem vlastnictví.

Aktivní výsadbou stromů přírodě ulehčujeme od

0 kg CO2
Celkem vysázeno 0 stromů

  Naše aktivity

  Na prohlídce vysázených stromků

  Díky daru Třineckých železáren už rostou nové stromy

  Více než tisícovka nových buků a více než pět set mladých jedlí roste od loňského podzimu na svazích Smrčiny v samém konci údolí Tyry v Třinci. Nový les zde vysadili lidé z neziskové organizace ČSOP Salamandr díky finančnímu daru Třineckých železáren.

  uhlíková neutralita thumbnail

  ŽELEZÁRNY SMĚŘUJÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ O POLOVINU DO ROKU 2030

  Rekonstrukce jedné ze dvou vysokých pecí a modernizace posledního ze tří ohřívačů větrů. To jsou dvě nejvýznamnější akce letošního roku, které v Třineckých železárnách (TŽ) povedou ke snížení energetické náročnosti provozu. Spolu s nákupem energie z obnovitelných zdrojů pro chod veškerých administrativních budov to bude znamenat snížení objemu emisí oxidu uhličitého.

  Provoz kanceláří v huti jede na zelenou energii

  Osvětlení, klimatizace a další spotřeba elektrické energie provozu administrativních budov Třineckých železáren bude po celý rok napájena energií z obnovitelných zdrojů. Jde o objem přibližně 5 GWh.

  Další aktivity

  Dokumenty