Cesta k uhlíkové neutralitě

Vnímáme nebezpečí klimatické změny a její důsledky. Hodláme postupně redukovat naši uhlíkovou stopu a nadále zodpovědně přistupovat k ochraně životního prostředí.

Připravujeme integrovaný transformační projekt, který vychází z využívání energie z obnovitelných zdrojů, změny technologie výroby oceli a ekologizace prvovýroby. Stavíme na principech cirkulární ekonomiky a postupné změně portfolia směřujícího k produktům odvětví průmyslu, která se na snižování uhlíkové stopy podílí.

Dokumenty

map world co2

Srovnání emisní intenzity CO2 na tunu vyrobené oceli

Aktivně přistupujeme k omezování skleníkových plynů masivní výsadbou stromů

40 000 stromů

Na pozemcích Třineckých železáren dnes pečujeme o 40 000 vzrostlých stromů.

1 000 stromů za rok

Každý rok spolu s našimi zaměstnanci vysadíme nejméně 1 000 nových stromů v okolních lesích.

787 702 m2

Spravujeme 787 702 m2 zalesněné plochy v našem vlastnictví.

Aktivní výsadbou stromů přírodě ulehčujeme od

0 kg CO2
Celkem vysázeno 0 stromů

  Naše aktivity

  Autorka článku se spolu s dobrovolníky posilňuje

  Dobrovolníci sázeli stromy v horách i v areálu Třineckých železáren

  Po téměř hodinovém výšlapu z Tyry v pátek 21. října zaměstnanci Třineckých železáren zasadili pod Kalužným dva tisíce stromů. V nelehkém terénu jim pomáhali zástupci ČSOP Salamandr a studenti gymnázií. Činili se i studenti Střední odborné školy TŽ, kteří se dopoledne pustili do výsadby stromů na okraji rekultivované skládky Neboranka. Sadili asi dvoumetrové slivoně a jabloně.

  uhlíková neutralita thumbnail

  Transformace huti začne výstavbou nové technologie

  Třinecké železárny letos startují realizaci konkrétních projektů pro snížení emisí CO2 do ovzduší. Jejich objem podle propočtů klesne do roku 2030 o více než polovinu. Integrovaný transformační projekt Green Werk se dotkne energetiky, výrobkového portfolia i výrobních procesů prvovýroby.

  uhlíková neutralita thumbnail

  Železárny loni recyklovaly přes milion tun materiálu

  Maximální možné využití vedlejších produktů hutní výroby recyklací. O to už několik let usilují Třinecké železárny. Využití strusky a hutních plynů přináší také významné úspory CO2. Naplňuje tak aktuálně prosazované podmínky udržitelné výroby.

  Další aktivity