Galerie

Letecký pohled na Třinecké železárny

Vysoké pece

Kyslíková konvertorová ocelárna

Válcovna předvalků a profilů

Válcovna drátu a jemných profilů

Druhotné suroviny