Obchodní dokumentace

MORAVIA STEEL

Dokument Účinnost od
Všeobecné obchodní a dodací podmínky – prodej   1.1.2014

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Dokument Účinnost od
Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., při prodeji zboží a poskytování služeb 1. 1. 2014
Všeobecné obchodní podmínky dodávek prací a služeb pro obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 1. 1. 2018
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup náhradních dílů a technicko - režijního materiálu pro obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 1. 5. 2019
Základní poddodavatelské schéma 1. 1. 2018
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s, v Třinci 1. 1. 2018
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s, Závod VZ - Sochorová válcovna, Kladno     1. 4. 2018
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s, Provoz VF - Tažírna oceli, Staré Město 1. 4. 2018
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s, Provoz VT - Válcovna trub, Ostrava     1. 4. 2018
Základní podmínky a pravidla působení v areálu obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s, Středisko VHb - Univerzální trať, Bohumín    1. 4. 2018

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, REDAKCE ČASOPISU TŘINECKÝ HUTNÍK

Dokument Účinnost od
Všeobecné obchodní podmínky časopisu Třinecký Hutník 1. 1. 2016

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ŽELEZNIČNÍ VLEČKY

Dokument Účinnost od
Prohlášení o přístupnosti železniční vlečky 1. 4. 2017

 

ARCHIV

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Dokument Účinnost
Všeobecné obchodní podmínky dodávek prací a služeb pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 1. 2014
do dne 31. 12. 2017*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 4. 2017
do dne 31. 12. 2017*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2017*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 k Základním podmínkám činnosti dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s.  pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 31. 12. 2017*
Příloha č. 2 k Základním podmínkám činnosti dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 31. 12. 2017*

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, ZÁVOD SOCHOROVÁ VÁLCOVNA, KLADNO
DO 30.6.2014 SPOLEČNOST SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŽ, A.S.

Dokument Účinnost
Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Závod VZ - Sochorová válcovna, Kladno pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Závod VZ - Sochorová válcovna, Kladno pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 7. 2014
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 7. 2014
do dne 30. 9. 2015*
Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu Sochorové válcovny TŽ, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 12. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 12. 2012
do dne 30. 6. 2014*
Všeobecné obchodní podmínky dodavatelů prací a služeb pro společnost SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŽ, a. s. pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 12. 2014
do dne 30. 6. 2014*

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROVOZ TAŽÍRNA OCELI, STARÉ MĚSTO

Dokument Účinnost
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VF - Tažírna oceli, Staré město pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VF - Tažírna oceli, Staré město pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Žádost o povolení vstupu pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 2 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, PROVOZ VÁLCOVNA TRUB, OSTRAVA

Dokument Účinnost
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VT - Válcovna trub, Ostrava pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Provoz VT - Válcovna trub, Ostrava pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Žádost o povolení vstupu pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 2 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, STŘEDISKO UNIVERZÁLNÍ TRAŤ, BOHUMÍN

Dokument Účinnost
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Středisko VHb - Univerzální trať Bohumín pro smlouvy uzavřené
ode dne 1. 10. 2015
do dne 31. 3. 2018*
Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a. s., Středisko VHb - Univerzální trať Bohumín pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 1 – Žádost o povolení vstupu pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*
Příloha č. 2 – Základní schéma subdodavatelů pro smlouvy uzavřené
ode dne 26. 6. 2012
do dne 30. 9. 2015*

* Včetně dílčích smluv podle Rámcových smluv uzavřených v daném období