Přeskočit na obsah

Nová bezpečnostní kampaň varuje před nejčastějšími riziky úrazu

Osmnáct zaměstnanců Třineckých železáren v loňském roce skončilo v pracovní neschopnosti následkem pracovního úrazu. Je to o čtyři méně než v roce 2017.

Kampaň BOZ upozorňuje na častá rizika při práci v hutní firmě
Kampaň BOZ upozorňuje na častá rizika při práci v hutní firmě

Úrazy naštěstí nebyly závažné. Přiražení prstu při manipulaci s materiálem nebo předměty, přiražení kotníku, náraz hlavou do háku jeřábu, zakopnutí o paletu a pád, pád v šatně. To je výčet některých z nich.

„Úrazová četnost má hodnotu 0,25 pracovních úrazů na 100 zaměstnanců a rok, což představuje snížení oproti roku 2017 o 20 %. Tato hodnota patří v evropském i světovém měřítku k nejnižším hodnotám dosahovaných v průmyslových firmách, kde objektivně existuje tolik významných rizik možného poškození zdraví,“ konstatuje Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren.

Třinecké železárny letos připravily v areálu firmy kampaň, která upozorňuje na nejčastější rizika při práci. Obrázky znázorňují nejčastěji se opakovaná porušování bezpečnostních předpisů, jako je nekompromisní zákaz pohybu pod břemenem a v jeho blízkosti, manipulaci s břemeny, zajištění zařízení při opravách a další.

Při rozboru příčin úrazů se ukázal zásadní vliv lidského činitele. 10 úrazů bylo následkem nedostatečného soustředění na prováděnou činnost a ve 4 případech se jednalo o porušení pravidel bezpečnosti zaměstnancem, konkrétně například neodstoupení do bezpečné vzdálenosti manipulovaného břemene nebo čištění stroje za chodu.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

 

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz