Přeskočit na obsah

Dodávky oceli do větrných elektráren šetří miliony tun CO2 ročně

Bezmála 50 000 tun oceli dodají Třinecké železárny každý rok cíleně do segmentu větrné energetiky. Jde o množství oceli potřebné pro výrobu 3 000 větrných elektráren. Díky jejich provozu dojde k úspoře emisí oxidu uhličitého o přibližně 12 milionů tun za rok.

Část investičních projektů bude třinecká huť směřovat k inovaci produkce tak, aby cílila do ekologických segmentů. Je to jedna z dílčích akcí, které mají redukovat nebezpečí klimatických změn vlivem emisí CO2. Větrná energetika je typickým příkladem.

„Do jednoho zařízení dodáme ocel na součástky přibližně v objemu 15 tun. Jde o listová, azimutová a hřídelová ložiska a třecí spojky. V souhrnu jde tedy za rok o ocel pro 3000 větrných elektráren,“ podotýká Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren (TŽ). Pokud jediná moderní 2MW větrná elektrárna vyrobí zhruba 4 000 MWh/rok, ve srovnání s elektrárnou spalující uhlí se jedná o úsporu ve výši okolo 4000 tun CO2/rok.

„Nebezpečí klimatických změn pro planetu si uvědomujeme. Přestože evropský průmysl se na světové produkci emisí CO2 podílí pouze jedním procentem, jsme připraveni se transformovat a inovovat výrobu tak, aby v co nejvyšší míře směřovala do ekologických projektů,“ dodává generální ředitel TŽ.

Ocel podle něj jako nekonečně recyklovatelný materiál ideálně naplňuje principy environmentální udržitelnosti a je nepostradatelná při naplňování klimatických cílů. A to zejména pro její zásadní roli v železničním průmyslu a dalších segmentech včetně větrné a vodní energetiky.

Výrobu nového rozměru kruhového kontislitku o průměru 600 mm zahájily železárny v roce 2018. Celkové náklady přesáhly 120 milionů korun.

Huť nyní pracuje na přípravě dalších projektů, směřujících k výraznému snížení emisí uhlíku i ve výrobě, a to až o dalších 25 % do roku 2030. V nejbližším pětiletém období jde o množství 100 000 tun CO2. Železárny tak reagují na požadavek Evropské komise v návaznosti na závěry Pařížské dohody snížit emise skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990. Díky investicím do technologií a úsporným energetickým opatřením už firma mezi lety 1990 a 2019 snížila emise CO2 o téměř 700 000 tun, což představuje 20 % původního stavu. Do roku 2030 by tak měla snížit o celkových 45 % emisí oxidu uhličitého.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz