Přeskočit na obsah

Válcovna trub zmodernizuje klíčovou výrobní trať

Čtyři roky bude trvat modernizace Velkého Mannesmannu, klíčové výrobní tratě provozu Třineckých železáren v Ostravě, kde firma vyrábí trubky. Válcovna trub ji zahájí letos v září. Cílem investice za bezmála 25 milionů korun je především zvýšení kvality bezešvých trubek.

Karuselová pec válcovny trub
Karuselová pec válcovny trub

Modernizací projdou postupně jednotlivá vybraná zařízení tratě. A to karuselová pec, děrovací stroj včetně mazání poutního trnu, zařízení nedestruktivní kontroly pro měření povrchů a rozměrů trubek. „Přínosem modernizace je nejen zvýšení kvality vyrobených bezešvých trubek, ale také vyšší využití vstupního materiálu, snížení spotřeby plynu vytvořením automatického modelu řízení, či snížení rizika úrazu u pracovníků,“ vysvětluje vedoucí provozu Válcovna trub Daniel Szotkowski.

Modernizací trať projde během plánovaných prostojů v letech 2021 až 2024. „Po dokončení projektu nedojde k nárůstu spotřeby elektrické energie, chladicí vody nebo stlačeného vzduchu. Nepočítáme ani s nárůstem počtu pracovníků, spíše se budeme snažit proces výroby optimalizovat,“ doplnil vedoucí provozu.

Pomůže tomu výrazně celkové uspořádání procesů, ale také vytvoření automatického modelu řízení karuselové pece ve čtvrté fázi projektu. To pomůže rovnoměrněji prohřát ocelový polotovar v celém jeho průřezu i délce, což zlepší tváření podmínky.

Trubky Válcovny trub ze dvou tratí provozu – Velkého a Malého Mannesmannu – lze vidět na mnoha místech nejen v České republice, ale i celém světě. Z vyrobených trubek vznikla například konstrukce haly nádraží v Ostravě Svinově či fotbalového stadionu v Berlíně, horské dráhy v Buffalu či Madridu, jeden z kolotočů ve Vídeňském Prátru nebo také ropné vrty.

Válcovna trub umí vyrobit trubky až do průměru přesahujícího 40 cm a tloušťkou stěny až do více než 6 cm. Uplatnění nachází v energetických zařízeních, chemickém a geologickém průmyslu na těžbu a rozvod ropy, zemního plynu, vody. Ale také na nápravy, rámy, nárazníky aut, či jako mikropiloty, stožáry a další ocelové konstrukce nejrůznějších budov a staveb. Umožňuje to ojedinělá výroba, kde trubka vzniká z jednoho válce oceli postupným kováním.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz