Přeskočit na obsah

Co vlastně v té práci děláš, tati? Huť vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti

Ztvárnit tatínka, maminku či jiného člena rodiny na jeho pracovišti v areálu Třineckých železáren je úkolem dětí ve výtvarné soutěži nazvané „Tata robi ve werku 2021“. Vyhlašuje ji třinecká huť spolu se Základní uměleckou školou Třinec.

Soutěž pro děti "Tata robi ve Werku"
Soutěž pro děti "Tata robi ve Werku"

Jedním ze záměrů soutěže je v dnešní digitální době povzbudit rodiny ke společnému povídání. Aby mohli malí umělci dobře zachytit pracoviště svých příbuzných, musí si nechat dopodrobna povyprávět, jak to vlastně u nich v zaměstnání, kde tráví podstatnou část dne, vypadá.

„Třinecké železárny zaměstnávají několik generací lidí zdejšího regionu. Tradice hutnictví se mnohdy předává z otce na syna, dodnes se na našich provozech potkávají příbuzní. A kdo jiný by měl dětem o řemeslu, které utvářelo historii našeho regionu, povídat, než jejich rodiče či příbuzní,“ míní generální ředitel hutě Jan Czudek.

Odborná komise ze zaslaných výkresů vybere 10 vítězných prací, které pak spolu s mladými umělci přenese do velkoplošných obrazů rozměru 2x7 metrů na betonovou zeď lemující Závodní ulici. „Věříme, že se do soutěže zapojí děti se stejným odhodláním jako vloni a pomohou nám se zvelebováním okolí fabriky,“ podotýká generální ředitel.

Letošní výtvarné klání naváže na akci Děkujeme 2020, která prvních 10 polí zdi rozzářila barvami obrázků žáků výtvarných oborů místní základní umělecké školy. Díla zachycují práci lidí, kteří čelili nákaze v první vlně pandemie nemoci covid-19 a jsou poděkováním za jejich nasazení.

„Loňská akce byla pro naše žáky skvělou zkušeností. Věřím, že svým umem přispějí i letos ke zvelebení ulice, jíž do práce směřují denně tisíce místních,“ uzavírá ředitel Základní umělecké školy v Třinci Jiří Zabystrzan. 

Výsledky soutěže vyhlásí firma letos v rámci Dne pro rodinu, který v květnu pořádá město Třinec. Výherci se mohou těšit na rodinný oběd v penzionu Ovečka v Nýdku a další drobné ceny.

Obrázky mohou žáci všech ročníků základních škol posílat do 31. 3. 2021. Zadní strana výkresu musí být opatřena těmito údaji: jméno a příjmení autora, škola a třída, obec či město, kde žák bydlí. Nesmí chybět ani údaje o tom, koho na obrázku ztvárnil, v jaké profesi a na jakém provoze či firmě v areálu hutě pracuje.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Najděte si na sebe čas a povídejte si spolu o tom, jak vypadá pracoviště rodiče nebo jiného člena rodiny, a co přesně tam dělají.

 2. Nakresli obrázek na výkres velikosti A4 nebo A3.

 3. Na zadní stranu obrázku napiš: jméno a příjmení, věk školu a třídu, město (obec) kde bydlíš.

 4. Na zadní stranu obrázku napiš, koho jsi kreslil (mamka, taťka, brácha, děda, sestra, teta, strejda...), jaká je jeho profese a kde v areálu Třineckých železáren pracuje (název provozu, firmy).

 5. Pošli obrázek do 31. 3. 2021 na adresu:
  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
  Vnější vztahy
  Renata Poloková
  Průmyslová 1000
  739 61  Třinec

nebo přineste do MUZEA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE

Dotazy pište na: Renata.Polokova@trz.cz

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz