Přeskočit na obsah

Třinecké železárny se důrazně ohrazují proti tvrzení, že v průmyslových firmách se šíří nákaza koronaviru

Vývoj událostí posledních únorových dní vyústil v ničím nepodložený útok na průmyslové firmy v České republice, který se začíná podobat honu na čarodějnice.

V médiích opakovaně zaznívá tvrzení, že nákaza nemoci covid-19 se šíří v průmyslových firmách. Tato tvrzení však nejsou podložena daty. Opírají se o nepříliš šťastné vyjádření předsedy ČMKOS Josefa Středuly z 22. 2. 2021, kdy uvedl, že ve firmách neprobíhá testování, lidé nenosí roušky a že je na provozech hlava na hlavě.

Opak je pravdou. Třinecké železárny (stejně jako řada dalších průmyslových firem) především v zájmu zachování zaměstnanosti, ale i dlouholetých obchodních vztahů a zachování dodavatelsko-odběratelských řetězců na světových trzích udělaly maximum opatření tak, aby zabránily šíření nemoci a ochránily své vlastní zaměstnance.

Ve zodpovědných firmách jsou tato opatření dodržována, další zpřísnění proto nejsou potřebná. Lidé ve firmách je důsledně dodržují a chrání sebe i své kolegy,“ upozorňuje generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Je přesvědčen o tom, že není potřeba další zpřísnění, stačí dohlížet na jejich dodržování. Nepřizpůsobivým občanům ohrožujícím svým chováním ostatní, doporučuje nařídit jako sankci výpomoc na covidových jednotkách v nemocnicích.

V třinecké huti jsou od března 2020 zavedená v maximální možné míře zvýšená hygienická opatření. „Upravili jsme střídání směn tak, aby se homogenní skupiny pracovníků nepotkávaly a nemísily mezi sebou, zaměstnanci mají při setkávání povinnost nosit roušky a respirátory, provádíme pravidelně dezinfekci společných prostor, zaměstnance v potencionálně rizikovém kontaktu testujeme, máme zaveden systém karantény, připravujeme vlastní systém očkování,“ vypočítává generální ředitel.

Statistiky nemocnosti dokazují, že tato opatření mají smysl a fungují. „Od počátku pandemie jsme nemuseli uzavírat provozy z důvodu nemocnosti. Aktuálně je ze 7000 zaměstnanců Třineckých železáren pozitivně testovaných na covid-19 v areálu pouhých 68 zaměstnanců,“ dodává Jan Czudek. Ani v době vysokého komunitního šíření v populaci v Moravskoslezském kraji nepřekročil počet pozitivně testovaných 3 % lidí ve fabrice.

Nákaza mezi zaměstnanci je tedy na jednotlivých provozech spíše sporadická a týká se jednotlivců, zřídkakdy nějaké skupiny lidí.

Přesto jsou Třinecké železárny připraveny zapojit se do plošného testování a od pátku 26. 2. 2021 pracují na rozšíření stávajících kapacit i logistice procesu dalšího testování mimo zdravotnické zařízení včetně samotestování.

Je absolutně nepřijatelné za těchto podmínek požadovat uzavření průmyslové výroby v České republice. Nemá žádné opodstatnění ani oporu v datech. Škody tohoto kroku by ovšem byly nevyčíslitelné a nenávratné.

Prvovýroba je v průmyslu klíčová a navazuje na ni celá řada dalších odvětví. Rizikem je ztráta zákazníků v Evropě, kteří jsou na naší oceli závislí ve svých výrobách, takže by jednoznačně došlo k úplnému zastavení celého složitého systému koloběhu výroby, která pracuje s ocelí. V konečném důsledku by to vedlo k propouštění tisíců lidí a mělo nedozírné následky především na region Třinecka a jeho okolí.

V neposlední řadě je teplem z kombinované výroby elektřiny a tepla vytápěno téměř 9000 bytů, školy, nemocnice, služby a ostatní zařízení ve městě.

Apelujeme na představitele vlády a politických uskupení, aby nechali firmy pracovat. Ve svých podnicích jsme schopni zabránit nekontrolovatelnému šíření nákazy, máme dostatek nástrojů na to, abychom apelovali na zaměstnance a poskytli jim takové podmínky, aby se na pracovišti nákaze vyhnuli.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz