Přeskočit na obsah

Provoz kanceláří v huti jede na zelenou energii

Osvětlení, klimatizace a další spotřeba elektrické energie provozu administrativních budov Třineckých železáren bude po celý rok napájena energií z obnovitelných zdrojů. Jde o objem přibližně 5 GWh.

logo společnosti Energetika Třinec
logo společnosti Energetika Třinec

Třinecké železárny tak spolu s dceřinou společností Energetika Třinec přispívají ke snížení emisí CO2. Na tomto kroku se obě společnosti dohodly v loňském roce, letos hodlají pokračovat. Dodavatel energií potřebný objem nakupuje z větrných, vodních či solárních elektráren. Energetika Třinec navíc spoluspaluje biomasu, a tím také dochází k úspoře emisí skleníkových plynů.

„Je to jedna z celé řady aktivit firem ve skupině, které směřují k postupnému snižování uhlíkové stopy,“ říká generální ředitel hutě Jan Czudek. Na kompenzaci emisí CO2 obě firmy pracují i v dalších oblastech, část z nich cílí na oblast energetiky. V jednání je například nákup bezemisní energie pro provoz elektroocelárny.

„Provoz hutí je energeticky velmi náročný, ale dle principů cirkulární ekonomiky využíváme k opětovnému zpracování veškeré hutní plyny – vysokopecní, konvertorový i koksárenský. Teplem z kombinované výroby elektřiny a tepla je vytápěno téměř 9000 bytů, školy, nemocnice, služby a ostatní zařízení ve městě,“ podotýká Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec.

Samotná ocel jako nekonečně recyklovatelný materiál ideálně naplňuje principy environmentální udržitelnosti. „Ocel je nepostradatelná při dosahování klimatických cílů Evropské unie díky její zásadní roli pro železniční dopravu, větrné či vodní elektrárny a komponenty pro ekologický automobilový průmysl,“ uzavírá generální ředitel hutě.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz