Přeskočit na obsah

Slévárny modernizují jeden ze svých výrobních uzlů

Společnost Slévárny Třinec, dceřiná firma Třineckých železáren modernizuje pracoviště vytloukání a odlamování vtokové soustavy od odlitků z automatické formovací linky HWS na Slévárně šedé litiny II. První ze tří etap projektu firma završila a na konci srpna spustila zkušební provoz. Investice přesáhla 25 milionů korun.

Instalace vibrační techniky
Instalace vibrační techniky

Modernizovaný výrobní uzel je součástí automatické formovací linky HWS, na které se vyrábějí odlitky ze šedé a tvárné litiny zakázkové výroby pro externí zákazníky o kusové hmotnosti od 10 do 150 kilogramů. Jedná se například o odlitky skříní převodovek, krytů, pouzder, přírub nebo armatur.

„Postupná eliminace ruční namáhavé práce je jednou z našich současných investičních strategií. Díky modernizaci dojde rovněž ke zefektivnění a zkvalitnění výrobního procesu s pozitivním dopadem na kvalitu našich odlitků a zároveň zlepšení pracovního prostředí,“ upřesnil ředitel Sléváren Třinec Martin Adamec.

Mezi hlavní technologické části modernizace patří vibrační vytloukací rošt umístěný ve stávající protihlukové odsávané kabině, dopravní zařízení surových odlitků a Andromat, zařízení pro manipulaci s odlitky a vtoky a jejich hrubou konečnou úpravu. Manipulátor s hydraulickým pohonem je ovládán operátorem nově z klimatizované kabiny, čímž dojde k odstranění fyzicky náročných činností.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz