Přeskočit na obsah

Krumpáč místo počítače. Hutníci vyrazí sázet stromy

Do obnovy původních lesů nedaleko Třince se v pátek 21. října pustí zaměstnanci Třineckých železáren. Na dva tisíce stromů vysadí během dobrovolnického dne, kdy svou šichtu ve fabrice vymění za práci lesníka. Na pomoc zaměstnancům hutě přijdou také studenti místních středních škol.

Dobrovolnický den pořádá firma už více než deset let. Letos je zaměřen výhradně na výsadbu stromů, a to ve dvou lokalitách. Dobrovolníkům firma zajistí náhradu mzdy a občerstvení. „K masivní výsadbě stromů se hlásíme dlouhodobě. Patří mezi celou řadu našich aktivit, jimiž chceme přispět ke zlepšení životního prostředí a pochopitelně také ke snížení uhlíkové stopy. Jsme rádi, že se nám vždy podaří k této bohulibé činnosti přesvědčit i naše kolegy,“ těší ředitele pro personalistiku a vnější vztahy Iva Žižku. Upřesňuje, že na akci se hlásí jak administrativní, tak směnoví pracovníci, ač je pro ně složitější skloubit termín konání akce s jejich pracovním rytmem.

Náročnější činnost čeká na zaměstnance v Tyře na úpatí Kalužného, kde vysadí původní listnaté dřeviny v zarostlém terénu a v kopci. Pomáhat jim zde budou studenti třineckého gymnázia a nově i studenti gymnázia s polským jazykem vyučovacím z Českého Těšína.

Žáci Střední odborné školy Třineckých železáren se pak zapojí do druhé části prací, která proběhne na rekultivované ploše bývalé skládky odpadu Neboranka v bezprostřední blízkosti Třineckých železáren. Tady se budou do předem vytvořeného valu sázet různé druhy jabloní a slivoní.

„Budou mezi nimi naše staré krajové odrůdy. Naším cílem bylo zachování původního genofondu v přírodě a jejich plody budou sloužit jako potrava volně žijícím živočichům,“ upřesňuje vedoucí odboru životního prostředí Radim Klimša. V době, kdy stromy kvetou pak poslouží jako potrava pro včely z úlů, které zde pracovníci hutě instalovali před třemi lety v rámci dokončení rekultivace bývalé skládky a podpory opylovačů. Jejich med je pak netradičním „hutním suvenýrem“.

Třinecké železárny výsadbu dvou tisíc nových stromů financují. Věnovanou sumu použila profesionální organizace Českého svazu ochránců přírody ČSOP Salamandr nejen na zakoupení stromů, ale i na následnou péči o ně.

Obnovu lesa huť realizuje se spolkem ČSOP Salamandr už po páté. „Výsadba původních druhů stromů a obnova pestrosti lesa je jedním z našich dlouhodobých cílů. Sázíme výhradně chybějící druhy stromů s cenným beskydským genetickým původem,“ uzavřel předseda spolku ČSOP Salamandr Vojtěch Bajer.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz