Přeskočit na obsah

Dohoda počítá s navýšením mezd a udržením zaměstnanosti

Dodatek ke kolektivní smlouvě podepsali dnes v pondělí 29. ledna odpoledne zástupci vedení Třineckých železáren a odborových organizací. Výsledkem je plošné navýšení tarifních stupňů o 1 300 korun.

Podpis kolektivní smlouvy
Podpis kolektivní smlouvy

Směnoví zaměstnanci navíc získali vyšší příplatek za směnnost v nepřetržitém provozu o 400 korun až do výše 1 600 korun. Obě navýšení začnou platit od
1. března. Navíc každý zaměstnanec v lednové výplatě získá mimořádnou odměnu ve výši 5 100 korun. Zaměstnavatel se v dohodě také zavazuje v letošním roce neprovádět žádné hromadné organizační změny, které by vedly k propouštění.

Dohodu účastníci jednání označili za úspěšné s ohledem na těžký rok ocelářů v Evropě. „Následkem energetické krize naše firma jako energeticky náročný podnik čelí enormně vysokým nákladům za energie. Ty jsme nebyli schopni plně promítnout do prodejních cen stejně jako ocelářské závody v celé Evropě,“ shrnula ředitelka pro personalistiku a ESG Kateřina Nogolová. Přesto si podle ní železárny vedly velmi dobře díky širokému portfoliu výrobků a schopnosti zajistit vstupní materiál a energie. Stabilitu firmy zajišťuje také intenzivní zájem majitelů a jejich podpora.

„I přesto, že rok 2023 nebyl pro naši společnost tím nejlepším, podařilo se nám ho ustát se ctí a bez velkých omezení nejen ve výrobě a prodeji, ale i z pohledu zaměstnanosti,“ shrnul předseda Základní organizace odborového svazu KOVO TŽ Marcel Pielesz. Dodal, že to se promítlo do kolektivního vyjednávání s cílem udržení zaměstnanosti v duchu firemní mise „Společně pro příští generace“.

„Věřím, že nadcházející rok i roky následující se situace v ocelářství zlepší a bude to mít pozitivní dopady na všechny zaměstnance,“ řekl předseda nově vzniklé odborové organizace Unios Třinecké železárny Robert Skuhra. Připustil, že jednání byla zpočátku složitá.

„Jsme si vědomi toho, že výsledek dohody nemusí být pro každého uspokojivý. Byli bychom však rádi, kdybychom všichni v kontextu okolností vnímali tíhu situace, ve které se společně nacházíme i v roce 2024. A že právě v takových chvílích je naší povinností se postarat o jistou a stabilní budoucnost nás všech, zaměstnanců TŽ,“ uzavřela ředitelka pro personalistiku a ESG.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz