Přeskočit na obsah

ŽDB Drátovna si pro dva provozy vyrábí vlastní páru a horkou vodu

Společnost ŽDB Drátovna si od konce loňského roku pro své dva provozy Tažírna patentovaného drátu (TPD) a Tažírna nepatentovaného drátu (TND) sama vyrábí páru pro technologické účely. Od letošního ledna horkou vodu pro vytápění. Dosud páru i horkou vodu do těchto dvou provozů dodávala externí firma. Náhrada externího zdroje povede ke komplexnímu osamostatnění bohumínské firmy na dodávkách těchto komodit.

Kotelna v ŽDB
Kotelna v ŽDB

„Přínosem investice je nezávislost na externím dodavateli tepla, vlastní výroba elektrické energie při chodu kogenerační jednotky a vyregulování otopné soustavy provozů TPD za účelem minimalizace nákladů na vytápění,“ říká výkonný ředitel společnosti Petr Adamek.

 Bohumínská firma investovala do rozvoje infrastruktury, tedy do zakoupení zařízení a nezbytných stavebních úprav ve vazbě na požární ochranu objektů, celkem 115 milionů korun.

Firma pořídila čtyři parní a dva teplovodní kotle, a s ohledem na ceny elektrické energie také kogenerační jednotku, kterou uvede do provozu během následujících měsíců. V souvislosti s vyregulováním otopné soustavy a využitím tepla z kogenerační jednotky budou v rámci celého provozu obměněny a doplněny také vzduchotechnické jednotky a horkovodní rozvody. „Samotný provoz a obsluhu zařízení zajišťuje externí dodavatel služeb,“ upřesnil vedoucí technického odboru Jiří Rohál.

Dosud technologickou páru dodával externí výrobce na paty provozů TPD, poté ji firma vnitřními rozvody přiváděla k jednotlivým spotřebičům. „Páru z 95 procent využíváme k ohřevu technologický lázní na mořírnách provozu TPD a TND. A také k ohřevu zejména kyselin v pozinkovacích a patentopozinkovacích linkách. Ohřev parou je výhodný zejména z pohledu rychlosti změny teploty požadovaného média,“ vysvětluje Jiří Rohál.

Zbývajících 5 % firma využívá k vytápění hal moříren TND. „Horkou vodu na provoze TPD používáme k vytápění výrobních hal v zimních měsících a zároveň k vytápění administrativní budovy a přilehlé zkušebny provozu,“ doplnil vedoucí technického odboru.

 Od majetkového vstupu Třineckých železáren v roce 2012 pro zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti ŽDB Drátovna proinvestovala téměř dvě miliardy korun. „Cílem modernizace bylo posílit naše portfolio zejména v oblasti výroby drátů pro další zpracovatelský průmysl jako je výroba lan, pružin, spojovacích součástí, ložisek a jiných aplikací včetně uplatnění v automobilovém průmyslu. Důležité bylo doplnit a výrazně navýšit výrobní kapacity a posílit pozici zejména na evropském trhu,“ dodal ředitel ŽDB Drátovna Petr Adamek.

Společnost ŽDB Drátovna v roce 2022 vyrobila přibližně 120 tisíc tun tažených drátů a výrobků z nich. Vývoz se v současné době na celkové produkci podílí 80 procenty, přičemž rozhodujícími exportními regiony jsou trhy zemí západní a střední Evropy. Zaměstnává 850 lidí.

 

Bc. Petra Macková Jurásková
Tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz