Aktualności

Huta podsumowała rok 2021

29.06.2022

W poniedziałek walne zgromadzenie Huty Trzynieckiej podsumowało rok 2021 r. Pomimo spadku produkcji spółka osiągnęła zysk w wysokości 1, 306 mld koron czeskich. W ubiegłym roku zakład wyprodukował 2,4 mln ton stali, co oznacza spadek o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik pozytywnie wpłynęły zmiany w sprzedaży – w porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż wzrosła o 8,6 miliarda koron, osiągając łączną wartość 43,715 koron.

more >>

ENERGETIKA TŘINEC UNOWOCZESNI RUROCIĄGI CIEPŁEJ WODY

16.06.2022

Przebudowa i modernizacja rurociągów ciepłej wody użytkowej obniży straty ciepła i zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej do centralnego systemu zaopatrzenia w energię cieplną. Obecnie realizowane są dwa projekty w dzielnicach miejskich Trzyniec - Kanada i Końska.

more >>

Modernizacja i oszczędzanie energii – to inwestycje,które czekają w tym roku Hutę Trzyniec

08.02.2022

W 2022 roku Huta Trzyniec planuje inwestycje o wartości 1,6 miliarda koron. Kolejne 70 milionów koron zostanie przeznaczone na projekty ekologiczne. Inwestycje modernizacyjne z wykorzystaniem nowych technologii zwiększą wartość dodaną produktów Huty Trzyniec.

more >>

Będą podwyżki w Hucie Trzyniec. Płace wzrosną o co najmniej 1 700 koron miesięcznie

20.01.2022

Zarząd Huty Trzyniec uzgodnił z przedstawicielami Związku Zawodowego KOVO Huta Trzyniec tegoroczną umowę zbiorową, którą podpisano we wtorek 18 stycznia 2022. Przewiduje ona podwyżki dla pracowników huty.

more >>

Wielki piec po odbudowie jest w pełni sprawny

05.11.2021

Po zadmuchaniu wielkiego pieca NR 6 rozpoczął się nowy etap produkcji surówki w Hucie Trzyniec. Tym samym, po 60 dniach zakończono rekonstrukcję i remont jednej z dwóch kluczowych technologii huty.

more >>

Huta Trzyniec planuje zainwestować 1,6 miliarda koron

01.02.2021

Huta Trzyniec stoji w 2021 roku przed wyzwaniami związanymi z redukcją śladu węglowego w produkcji żelaza i stali. Działania związane z redukcją śladu węglowego przełożą się na dalszy rozwój firmy oraz plany inwestycyjne. Huta Trzyniec planuje w tym roku zainwestować 1,6 miliarda koron. W ubiegłym roku inwestycje wyniosły 1,4 miliarda koron.

more >>

Walcownia rur bez szwu modernizuje kluczową linię produkcyjną

19.01.2021

Modernizacja Dużego Mannesmanna, kluczowej linii produkcyjnej zakładu w Ostrawie, gdzie Huta Trzyniec produkuje rury bez szwu, potrwa cztery lata. Walcownia rur uruchomi ją we wrześniu tego roku. Celem inwestycji w wysokości prawie 25 mln koron jest przede wszystkim podniesienie jakości rur bez szwu.

more >>

Ławki z unikalnego, ciężkiego betonu stanęły obok WERK ARENY i VŠB-TUO

18.12.2020

Wykonane z unikalnego materiału betonowe ławki, każda o wadze prawie trzy tony, przy pomocy ciężkiego sprzętu trafiły na chodnik w pobliżu WERK ARENY w Trzyńcu i przed budynek C w kompleksie VŠB-TUO. Ławki są przykładem zastosowania unikalnego materiału tj. ciężkiego kompozytu betonowego.

more >>

Pomimo niekorzystnej sytuacji płace wzrosną. Huta jednak nie uniknie oszczędności.

16.12.2020

Nowelizacja układu zbiorowego pracy dotycząca wzrostu wynagrodzeń została podpisana we wtorek 15 grudnia 2020 roku przez kierownictwo Huty Trzyniec oraz przedstawicieli związku zawodowego KOVO. Obie strony uzgodniły przyszłoroczny wzrost płac od 1 stycznia 2021 r.

more >>

Kuźnia w Polsce rozpoczęła duże inwestycje

10.11.2020

Przekształcić kuźnię w nowoczesną i dobrze prosperującą firmę inżynierską - taki jest cel nowego właściciela polskiej firmy Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. W grudniu 2019 roku Spółka Moravia Steel przejęła 100 % udziałów firmy MSV Metal Studénka wraz z jej polską spółką zależną Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Po przejęciu obu firm spółka Moravia Steel natychmiast rozpoczęła szereg dużych inwestycji.

more >>