Aktualności

Porozumienie dobrowolne zawarte pomiędzy Hutą Trzyniec i Województwem Morawsko-Śląskim zostało dotrzymane

20.03.2023

W czerwcu 2022 r. Huta Trzyniec zobowiązała się do działań, które doprowadzą do mniejszego obciążenia środowiska naturalnego. Po przeprowadzeniu oceny retrospektywnej Województwo Morawsko-Śląskie i Huta Trzyniec spełniły swoje zobowiązania wynikające z porozumienia.

more >>

Inwestycje w zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę jakości

07.03.2023

Třinecké železárny przygotowują na ten rok inwestycje przekraczające 1 miliard koron. Będą one miały na celu poprawę właściwości produktów, ekologię oraz zwiększenie stopnia recyklingu gazów hutniczych.

more >>

Gardziele wielkich piecy już więcej nie będą zanieczyszczać powietrza

23.02.2023

Od pewnego momentu ucieka mniej pyłu w powietrze z wielkiego pieca nr 4 w Hucie Trzyniec. Firma zrealizowała ekologiczną inwestycję, która wyposażyła ją w technologię odpylania, instalując nową stację filtracyjną. Inwestycja odbędzie się również przy wielkim piecu nr 6.

more >>

Huta podsumowała rok 2021

29.06.2022

W poniedziałek walne zgromadzenie Huty Trzynieckiej podsumowało rok 2021 r. Pomimo spadku produkcji spółka osiągnęła zysk w wysokości 1, 306 mld koron czeskich. W ubiegłym roku zakład wyprodukował 2,4 mln ton stali, co oznacza spadek o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik pozytywnie wpłynęły zmiany w sprzedaży – w porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż wzrosła o 8,6 miliarda koron, osiągając łączną wartość 43,715 koron.

more >>

ENERGETIKA TŘINEC UNOWOCZESNI RUROCIĄGI CIEPŁEJ WODY

16.06.2022

Przebudowa i modernizacja rurociągów ciepłej wody użytkowej obniży straty ciepła i zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej do centralnego systemu zaopatrzenia w energię cieplną. Obecnie realizowane są dwa projekty w dzielnicach miejskich Trzyniec - Kanada i Końska.

more >>

Modernizacja i oszczędzanie energii – to inwestycje,które czekają w tym roku Hutę Trzyniec

08.02.2022

W 2022 roku Huta Trzyniec planuje inwestycje o wartości 1,6 miliarda koron. Kolejne 70 milionów koron zostanie przeznaczone na projekty ekologiczne. Inwestycje modernizacyjne z wykorzystaniem nowych technologii zwiększą wartość dodaną produktów Huty Trzyniec.

more >>

Będą podwyżki w Hucie Trzyniec. Płace wzrosną o co najmniej 1 700 koron miesięcznie

20.01.2022

Zarząd Huty Trzyniec uzgodnił z przedstawicielami Związku Zawodowego KOVO Huta Trzyniec tegoroczną umowę zbiorową, którą podpisano we wtorek 18 stycznia 2022. Przewiduje ona podwyżki dla pracowników huty.

more >>

Wielki piec po odbudowie jest w pełni sprawny

05.11.2021

Po zadmuchaniu wielkiego pieca NR 6 rozpoczął się nowy etap produkcji surówki w Hucie Trzyniec. Tym samym, po 60 dniach zakończono rekonstrukcję i remont jednej z dwóch kluczowych technologii huty.

more >>

Huta Trzyniec planuje zainwestować 1,6 miliarda koron

01.02.2021

Huta Trzyniec stoji w 2021 roku przed wyzwaniami związanymi z redukcją śladu węglowego w produkcji żelaza i stali. Działania związane z redukcją śladu węglowego przełożą się na dalszy rozwój firmy oraz plany inwestycyjne. Huta Trzyniec planuje w tym roku zainwestować 1,6 miliarda koron. W ubiegłym roku inwestycje wyniosły 1,4 miliarda koron.

more >>

Walcownia rur bez szwu modernizuje kluczową linię produkcyjną

19.01.2021

Modernizacja Dużego Mannesmanna, kluczowej linii produkcyjnej zakładu w Ostrawie, gdzie Huta Trzyniec produkuje rury bez szwu, potrwa cztery lata. Walcownia rur uruchomi ją we wrześniu tego roku. Celem inwestycji w wysokości prawie 25 mln koron jest przede wszystkim podniesienie jakości rur bez szwu.

more >>