<< back

Wielki piec po odbudowie jest w pełni sprawny

Po zadmuchaniu wielkiego pieca NR 6 rozpoczął się nowy etap produkcji surówki w Hucie Trzyniec. Tym samym, po 60 dniach zakończono rekonstrukcję i remont jednej z dwóch kluczowych technologii huty.

Jest to największa inwestycja bieżącego roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 650 milionów koron. Ostatni remont pieca NR 6 miał miejsce w 1999 roku, czyli 22 lata temu. Od tego czasu piec wyprodukował ponad 22 miliony tony surówki.

Głównym celem remontu była instalacja zgodnych z aktualnymi trendami nowych elementów i urządzeń technologicznych. Pozwoli to na bardziej wydajną produkcję surówki i zmniejszy obciążenie środowiska. Zasadniczym elementem remontu była dolna część pieca. Do tego celu wykorzystano nowe bloki węglowe, a piec wymurowano nowym materiałem ogniotrwałym. Jednocześnie, wraz z ponownym rozruchem wielkiego pieca, została uruchomiona nagrzewnica wiatrowa typu Kalugin. To trzecia i ostatnia w szeregu w piecu NR 6.

- Dzięki systemowi nowoczesnych nagrzewnic wiatrowych oraz instalacji nowych zespołów podgrzewania powietrza zmniejszy się zużycie gazu podczas nagrzewania nagrzewnic, ale jednocześnie ograniczona zostanie produkcja samego gazu wielkopiecowego. Tym samym zmniejszymy produkcję dwutlenku węgla. W kontekście naszych wysiłków na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej był to jeden z kluczowych elementów remontu – wyjaśnia Radek Olszar, Dyrektor Inwestycyjny.

Rocznie wielki piec NR 6 produkuje ponad milion ton surówki. Jego dzienna wydajność wynosi ok. 3 000 ton.