<< back

Huta podsumowała rok 2021

W poniedziałek walne zgromadzenie Huty Trzynieckiej podsumowało rok 2021 r. Pomimo spadku produkcji spółka osiągnęła zysk w wysokości 1, 306 mld koron czeskich. W ubiegłym roku zakład wyprodukował 2,4 mln ton stali, co oznacza spadek o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik pozytywnie wpłynęły zmiany w sprzedaży – w porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż wzrosła o 8,6 miliarda koron, osiągając łączną wartość 43,715 koron.

Niemniej jednak ubiegłoroczne wyniki są gorsze ze względu na pandemię koronawirusa, która wywarła ogromny wpływ na życie i działalność gospodarczą we wszystkich krajach świata. Kolejnym negatywnym zjawiskiem był znaczny wzrost cen materiałów wyjściowych oraz utrzymujące się problemy w przemyśle motoryzacyjnym, spowodowane głównie brakiem części elektronicznych.

– Wszystko to doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii pod koniec roku, spowodowanego wzrostem cen zezwoleń na emisję, co było jedną z przyczyn wzrostu inflacji. Chociaż dzięki przemyślanej strategii biznesowej udało nam się wyeliminować niekorzystne warunki, niewątpliwie wpłynęło to na wyniki spółki – podsumował Tomáš Chrenek, przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzynieckiej.

Niewielki spadek produkcji stali był spowodowany również 60-dniowym przestojem jednego z dwóch wielkich pieców, który huta wyremontowała po ponad 20 latach nieprzerwanej pracy. Spadek produkcji surówki związany z przestojem wielkiego pieca odbił się na sprzedaży półproduktów i innych wyrobów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział w sprzedaży miał drut – w zeszłym roku spółka sprzedała 962 000 ton drutu. Z tego prawie 72 procent trafiło na rynki zagraniczne, głównie do krajów Unii Europejskiej.

Dobrze rozwija się również sprzedaż prętów i kształtowników stalowych, która w ubiegłym roku osiągnęła poziom 536 000 ton, z czego prawie 63% wyeksportowano. Stal w postaci prętów i kształtowników jest wykorzystywana głównie do produkcji części używanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Tradycyjnymi produktami eksportowymi Huty Trzynieckiej są też szyny i akcesoria kolejowe. W zeszłym roku wyprodukowała 235 000 ton, z czego wyeksportowała 194 000 ton do UE, USA, Kanady, Egiptu, Izraela i innych krajów.

W ubiegłym roku zakład zainwestował w modernizację i remonty prawie 1,7 mld koron czeskich.

– W tym roku planujemy zainwestować 1,7 miliarda koron czeskich. Będziemy m.in. realizować projekty, których wdrożenie pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Działania modernizacyjne mające na celu zwiększenie wartości dodanej stali prętowej lub automatyzację procesów produkcyjnych w segmencie transportu kolejowego będą miały kluczowe znaczenie dla rynku stali – mówi Ján Moder, pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Roczna produkcja Huty Trzyniec wynosi około 2,5 mln ton stali. Głównymi produktami są wyroby walcowane długie – walcówka, stal kształtowa, stal specjalna prętowa, stal ciągniona, szyny, stal szeroka, rury bez szwu i półprodukty hutnicze. Obecnie zatrudnionych jest 6 878 pracowników, mieszkańców Trzyńca, Jabłonkowa i okolic.

Bc. Petra Macková Jurásková
tisková mluvčí firem ve skupině
Třinecké železárny – Moravia Steel
tel.: +420 558 535 841
mobil: +420 602 265 738
e-mail: Petra.Mackova@trz.cz