<< zpět

Vybrané ekonomické indikátory

Indikátor Jedn. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  kt 2 068 2 061 2 070 2 118 2 059 2 108
Výroba surové oceli kt 2 553 2 540 2 532 2 605 2 528 2 583
- z toho kontislitky kt 2 440 2 424 2 409 2 487 2 424 2 471
Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 405 2 272 2 379 2 386 2 333 2 375
Výnosy celkem mil. Kč 37 765 40 849 37 695 33 027 36 807 41 750
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 36 701 38 354 36 921 32 217 35 859 40 496
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 36 378 37 077 34 350 31 273 35 118 37 673
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 1 082 3 633 2 780 1 440 1 424 3 334
Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 1 376 3 518 3 026 1 857 1 561 3 666
Aktiva celkem netto mil. Kč 30 378 33 462 32 948 33 843 35 399 38 943
Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 29 934 33 372 34 301 36 115 38 497 39 925
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 19 204 20 479 21 087 22 118 23 118 24 241
Vlastní kapitál mil. Kč 21 264 24 512 25 692 25 732 25 756 27 890
Investiční výstavba mil. Kč 1 653 2 007 1 518 2 038 2 697 1 710
Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 9 115 8 950 7 255 8 111 9 643 11 053
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav osob 6 099 6 909 7 014 7 006 7 029 7 115
Průměrný měsíční výdělek Kč/os. 27 750 28 396 29 100 29 103 31 043 35 021