<< zpět

Vybrané ekonomické indikátory

Indikátor Jedn. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Výroba surového železa kt 2 061 2 070 2 118 2 059 2 108 2 045
Výroba surové oceli kt 2 540 2 532 2 605 2 528 2 583 2 508
- z toho kontislitky kt 2 424 2 409 2 487 2 424 2 471 2 430
Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 272 2 379 2 386 2 333 2 375 2 355
Výnosy celkem mil. Kč 40 849 37 695 33 027 36 807 41 750 40 786
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 38 354 36 921 32 217 35 859 40 496 38 405
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 37 077 34 350 31 273 35 118 37 673 40 101
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 3 633 2 780 1 440 1 424 3 334 610
Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 3 518 3 026 1 857 1 561 3 666 646
Aktiva celkem netto mil. Kč 33 462 32 948 33 843 35 399 38 943 39 690
Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 33 372 34 301 36 115 38 497 39 925 41 935
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 20 479 21 087 22 118 23 118 24 241 25 442
Vlastní kapitál mil. Kč 24 512 25 692 25 732 25 756 27 890 28 500
Investiční výstavba mil. Kč 2 007 1 518 2 038 2 697 1 710 2 195
Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 8 950 7 255 8 111 9 643 11 053 11 190
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav osob 6 909 7 014 7 006 7 029 7 115 7 062
Průměrný měsíční výdělek Kč/os. 28 396 29 100 29 103 31 043 35 021 36 184