Finanční informace

Vybrané ekonomické indikátory

Indikátor Jedn. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Výroba surového železa kt 2 029 2 005 2 068 2 061 2 070 2 118
Výroba surové oceli kt 2 480 2 493 2 553 2 540 2 532 2 605
- z toho kontislitky kt 2 360 2 389 2 440 2 424 2 409 2 487
Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 302 2 332 2 405 2 272 2 379 2 386
Výnosy celkem mil. Kč 41 327 38 425 37 765 40 849 37 695 33 027
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 38 897 37 111 36 701 38 354 36 921 32 217
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 39 641 37 421 36 378 37 077 34 350 31 273
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 1 377 793 1 082 3 633 2 780 1 440
Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 1 376 1 055 1 376 3 518 3 026 1 857
Aktiva celkem netto mil. Kč 26 914 26 967 30 378 33 462 32 948 33 843
Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 27 816 28 388 29 934 33 372 34 301 36 115
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 17 639 18 370 19 204 20 479 21 087 22 118
Vlastní kapitál mil. Kč 19 361 20 155 21 264 24 512 25 692 25 732
Investiční výstavba mil. Kč 545 744 1 653 2 007 1 518 2 038
Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 7 552 6 812 9 115 8 950 7 255 8 111
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav osob 5 943 5 962 6 099 6 909 7 014 7 006
Průměrný měsíční výdělek Kč/os. 27 402 27 500 27 750 28 396 29 100 29 103

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva TŽ za rok 2016 - ikonaVýroční zpráva 2016

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2014 - ikonaVýroční zpráva 2015

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2014 - ikonaVýroční zpráva 2014

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2013 - ikonaVýroční zpráva 2013

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2011Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2011Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS