Finanční informace

Vybrané ekonomické indikátory

Indikátor Jedn. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Výroba surového železa kt 2 005 2 068 2 061 2 070 2 118 2 059
Výroba surové oceli kt 2 493 2 553 2 540 2 532 2 605 2 528
- z toho kontislitky kt 2 389 2 440 2 424 2 409 2 487 2 424
Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 332 2 405 2 272 2 379 2 386 2 333
Výnosy celkem mil. Kč 38 425 37 765 40 849 37 695 33 027 36 807
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 37 111 36 701 38 354 36 921 32 217 35 859
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 37 421 36 378 37 077 34 350 31 273 35 118
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 793 1 082 3 633 2 780 1 440 1 424
Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 1 055 1 376 3 518 3 026 1 857 1 561
Aktiva celkem netto mil. Kč 26 967 30 378 33 462 32 948 33 843 35 399
Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 28 388 29 934 33 372 34 301 36 115 38 497
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 18 370 19 204 20 479 21 087 22 118 23 118
Vlastní kapitál mil. Kč 20 155 21 264 24 512 25 692 25 732 25 756
Investiční výstavba mil. Kč 744 1 653 2 007 1 518 2 038 2 697
Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 6 812 9 115 8 950 7 255 8 111 9 643
Zaměstnanci - prům. ev. přepočt. stav osob 5 962 6 099 6 909 7 014 7 006 7 029
Průměrný měsíční výdělek Kč/os. 27 500 27 750 28 396 29 100 29 103 31 043

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva TŽ za rok 2017 - ikonaVýroční zpráva 2017

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2016 - ikonaVýroční zpráva 2016

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2014 - ikonaVýroční zpráva 2015

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2014 - ikonaVýroční zpráva 2014

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2013 - ikonaVýroční zpráva 2013

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2011Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS

 

Výroční zpráva TŽ za rok 2011Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva TŽ
Výroční zpráva MS